Roganytt

Hadde stjålen rullator og hjemmebrentapparat hjemme hos seg

Politiet fant rullator da de var hjemme hos mann.

36-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

27. mars i fjor stjal han et overvåkingskamera fra en bolig på Klepp. Denne dagen stjal han også en ATV fra en bolig på Klepp.

Retten kom også til at han skulle dømmes for heleri. Dette ved at han forut for den 27. mars i fjor mottok og/eller skaffet seg to overvåkingskameraer, to motorsager, en gresstrimmer og en rullator som var utbytte fra en eller flere straffbare handlinger.

27. mars i fjor kjørte han også moped på Klepp uten å ha gyldig førerkort.

Da politiet var hjemme hos ham denne dager ble det funnet utstyr som ble brukt til produksjon av hjemmebrent.

Ifølge 36-åringen hadde han et lite hjemmebrentapparat som han brukte til å lage litt sprit til seg selv, og at det kun var snakk om sprit til eget bruk.

«Det er skjerpende at tyveriene skjedde fra de fornærmedes private eiendom, og i nær tilknytning til deres bolig. Retten er enig med aktor i at allmennpreventive hensyn og hensynet til de fornærmede tilsier en følbar reaksjon», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på hans uforbeholdne tilståelse, og ikke minst at saken var blitt gammel uten at 36-åringen kan lastes for dette.

Retten kom også til at han hadde kommet seg ut av rusmiljøet og at han nå var rusfri.

Dermed ble straffen fengsel i 26 dager som ble gjort betinget med en prøvetid to år.

Nyeste fra Dagsavisen.no: