Roganytt

Må betale 88.000 kroner for promillekjøring

Ble stoppet av politiet da hun var ute og kjørte.

Den 42 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

10. juli i år, omkring klokken 15.12, kjørte hun bil i Stavanger til tross for at hun var påvirket av alkohol.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i smaken. Dermed kom retten til at hun hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at hun har handlet med forsett.

«Allmennpreventive og individualpreventive hensyn taler tungt og tilsier en streng reaksjon. Hensynet til likebehandling må også vektlegges. I straffeskjerpende retning trekker den høye påvirkningsgrad. Siktede framsto påvirket for patruljen som påtraff siktede og hun hadde kjørt inn i et gjerde og en bil», heter det i dommen.

Retten kom til at hun skulle dømmes til ubetinget fengsel i 18 dager og 88.000 kroner i bot.

Hun mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.
Nyeste fra Dagsavisen.no: