Roganytt

Gikk konkurs med en gjeld på 15,4 millioner kroner

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Secure Mobile Technologies AS som var i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud.

Firmaet har holdt til i på Kaien i Kopervik og het tidligere Rosberg System AS. Firmaet har drevet med programmeringstjenester og opplyste i retten å ha en gjeld på 15.477.740 kroner.

Secure Mobile Technologies AS hadde null kroner i omsetning i 2021 og fikk samme år et negativt resultat på 356.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Johnsen Skimmeland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 13. juni i år.


Nyeste fra Dagsavisen.no: