Roganytt

Gikk konkurs med en gjeld på 34.149.859 kroner

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Verji As som var i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 34.149.859 kroner og at det er usikkert hva selskapets samlede aktiva er verdt.

Verji AS har holdt til i Kopervik på Karmøy. Firmaet her drevet med IT-sikkerhet og løsninger for kryptert kommunikasjon for bedrifter.

Verji AS omsatte for litt over 1,8 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat på nesten 15 millioner kroner.

I retten ble det opplyst at driften av firmaet har vært igangværende og at firmaet har 23 ansatte, hvor to av disse er lokalisert i Sverige. 5,5 årsverk er permittert.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Johnsen Skimmeland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 30. mars.

Nyeste fra Dagsavisen.no: