Roganytt

Mistet førerkortet i fartskontroll

Mann ble tatt for fart.

Den 22 år gamle mannen fra Hundvåg kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

27. oktober i fjor, omkring klokken 00.35 kjørte han bil i Hundvågtunnelen i Stavanger. Her ble farten hans målt til 126 kilometer i timen. Fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, og viste blant annet til politiets fartsmåling som er dokumentert i saken. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 22-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at fartsovertredelsen ligger rett over grensen for forelegg – og at kjøringen i 125 kilometer i timen ville medført et forelegg på 13.500 kroner. Retten viste også til at fartsovertredelsen ligger rett under grensen for samfunnsstraff.

«Ved den konkrete straffutmåling kan retten ikke se at det foreligger særlige forhold som tilsier at det skal gjøres et avvik fra de etablerte grensene. Utover den svært høye hastigheten, er det ikke noe å utsette på kjøringen i straffeskjerpende retning. I formildende retning vektlegges at siktede har erkjent straffskyld, og samtykket til at saken går som tilståelsesdom», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år, samt 15.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i seks måneder regnet fra slutten av oktober i fjor.
Nyeste fra Dagsavisen.no: