Roganytt

Stort byggefirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var byggefirmaet Haaland & Thuestad AS som i romjulen var i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 25 millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 16 millioner kroner. Fram til oppbudet var driften igangværende og antall ansatte var 27.

Haaland & Thuestad AS har holdt til i Kopervik på Karmøy og omsatte i 2021 for nesten 91 millioner kroner. Firmaet fikk samme år et negativt resultat på 6,6 millioner kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Thor Arne Reitan er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 24. februar.Nyeste fra Dagsavisen.no: