Roganytt

Artistfirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Playit AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Playit AS har hatt som formål fremme musikklivet ved å drive som konsertarrangør, selvstendig og etter særskilt oppdrag for utenlandske og norske utøvere innen musikkbransjen, konsulentvirksomhet innen samme, samt tilhørende virksomhet.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 28. november.