Roganytt

Tatt i 91 kilometer i timen i 60-sone

Tråkket ganske hardt på gasspedalen

OSLO, Norge 20160927.
Politiet i arbeid. Politi som driver fartskontroll med radar. 
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Den 37 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han møtte i Stavanger tinghus.

9. august i fjor hadde to politibetjenter en laserkontroll i Gimravegen på Sola. Lasermåleren var plassert på toppen av et stativ, slik at den kunne snus i ulike retninger etter behov. I utgangspunktet målte de farten til biler som kom i retning Sola. På et tidspunkt ble de oppmerksomme på bilen til 37-åringen som kjørte forbi dem i stor fart. Den ene politibetjenten snudde lasermåleren og målte farten til bilen bakfra. Han fikk registrert to målinger på bilen som viste 91 kilometer i timen.

Den andre politibetjenten løp til politibilen og kjørte etter. Noe før Sandnes legevakt ble den aktuelle bilen tatt igjen og stanset. De kjørte deretter tilbake til kontrollposten der det ble foretatt et straksavhør. Her ga 37-åringen uttrykk for at han ikke hadde kjørt så fort som 91 kilometer i timen, men at han kan ha kjørt mellom 80 og 84 kilometer i timen.

Retten kom til at det ikke var grunn til å tvile på resultatet av målingen og kom til at 37-åringen hadde kjørt i 91 kilometer i timen i 60-sone.

Straffen ble en bot på 14.400 kroner og han mistet også førerretten i fire måneder. Til fradrag i tapsperioden kommer tiden 37-åringens førerkort har vært beslaglagt mellom 9. august og 23. september 2021.

I tillegg må han også ut med 2000 kroner i saksomkostninger.