Roganytt

Må betale 127.500 kroner etter kjøring på parkeringsplass

Ble stoppet av vitner som var på stedet.

Illustrasjonsfoto.

Kjøreturen fant sted på en parkeringsplass i Stavanger 6. september i fjor, omkring klokken 10.55, og endte med at mannen i 40-årene ble stoppet av vitner som var på stedet.

Politiet kom til stedet og en blodprøve tatt av mannen klokken 12.03 samme dag viste en promille på 2,06.

«I skjerpende retning viser retten til at tiltalte hadde en promille på i alle fall 2,06 da han kjørte. Dette er meget høyt, og reduserer kraftig den årvåkenhet som kreves av en bilfører. Tiltaltes kjøring fant imidlertid sted på en avgrenset parkeringsplass og tiltalte kjørte kun et par ganger fram og tilbake, i et forsøk på å rygge ut av plassen hvor bilen sto parkert. Det oppsto ikke noen konkrete farlige situasjoner som følge av kjøringen», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken hadde blitt gammel og at dette skulle kompenseres med fradrag i straffen. Dermed ble han dømt til ubetinget fengsel i 18 dager.

Siden mannen har en betydelig inntekt ble han også dømt til å betale en bot på 120.000 kroner. Han ble også dømt til å betale 7500 kroner i saksomkostninger og mistet førerretten i to år.