Roganytt

Må betale 90.000 kroner etter han ble stanset av politiet da han kom hjem fra jobb

Mann ble stanset av politiet.

Sør-Rogaland tingrett fengslet fredag for en uke siden mannen i 50-årene som er siktet for å ha drept Birgitte Tengs. Fredag vil anken av fengslingen oversendes lagmannsretten for en ny behandling. Foto: Terje Pedersen / NTB

Den 30 år gamle mannen erkjente seg skyldig etter tiltalen da saken mot ham var oppe i Sandnes tinghus. Tiltalen omhandlet både oppbevaring av dopingmidler og ruskjøring.

16. februar i fjor, omring klokken 11.00, var politiet hjemme hos ham og beslagla betydelige mengder dopingmidler. Ifølge tiltalen var det snakk om 107.650 milligram til sammen, noe som utgjorde 1159 dagsdoser.

30-åringen har forklart at han i forkant av ransakingen har brukt dopingmidler i treningssammenheng over lang tid, og at han hadde kjøpt dopingmidlene over internett – og at alt var til eget bruk.

Han mente imidlertid at det var snakk om en noe mindre mengde enn det som er beskrevet i tiltalen og viste til at det er gjort en regnefeil fra politiets side.

Retten kom til at den skulle la tvilen omkring dette skulle komme tiltalte til gode og at dette kunne få noe betydning for straffeutmålingen.

30. april i fjor kjørte han også bil mens han var påvirket av narkotika tilsvarende en promille på over 0,5. 30-åringen forklarte at han ble stanset av politiet da han kom hjem fra jobb, at han hadde inntatt narkotika kvelden før og at han følte seg helt fin da han kjørte bil denne ettermiddagen.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at mengden av dopingmidler var såpass stor at den utgjorde en spredningsfare. Retten kom også til at det var formildende at han hadde tilstått oppbevaringen av dopingmidlene.

Retten la også vekt på at forholdene var blitt gamle uten at 30-åringen kunne lastes for dette.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 45 dager fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

30-åringen har også en betydelig inntekt, noe som førte til at han ble dømt til å betale en bot på 90.000 kroner.