Roganytt

Ville ta førerkortet fra mann, men fikk det ikke

Ble stanset etter at han skal ha kjørt for fort.

Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

9. august i år, omkring klokken 14.10, ble 37-åringen stoppet etter at han skal ha kjørt bil på Sola i 91 kilometer i timen i 60-sone.

Det førte til at påtalemyndigheten ba om rettens kjennelse for midlertidig tilbakekall av førerretten og at 37-åringens førerkort kan holdes beslaglagt inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke i mer enn fire måneder.

Sør-Rogaland tingrett kom til at det var skjellig grunn til mistanke om at 37-åringen hadde forholdt seg som beskrevet i siktelse. Samtidig kom retten til at bevissituasjonen var noe uklar ved at 37-åringen har forklart seg om detaljer som kan tyde på at det kan ha skjedd feil ved målingen.

Retten la også vekt på at fartsoverskridelsen skjedde på dagtid, på en rett strekning og at det var gode kjøreforhold.

«Handlingen er ikke av en slik karakter at siktede kan anses å utgjøre en trafikkfare, som gjør det påkrevd å fjerne ham fra trafikken, slik som ved blant annet grove fartsovertredelser og kjøring i ruspåvirket tilstand», heter det i dommen.

Retten la også vekt på at 37-åringen har et stort behov for å ha førerkort og viste til personlige forhold.

Dermed kom retten til at tap av førerrett og beslag av førerkort var et uforholdsmessig inngrep og tok ikke påtalemyndighetens begjæring om dette til følge.