Roganytt

Konsulentfirma slått konkurs etter tredje forsøk

Gjorde ikke opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Firmafabrikken AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 150.988 kroner i utestående skatt og gebyrer.

Firmafabrikken AS har holdt til på Koppholen i Sandnes og har drevet med konsulentvirksomhet. Firmaet omsatte for 342.000 kroner i 2019 og fikk samme år et resultat før skatt på 125.000 kroner.

Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus, viste til at det var forsøkt å få gjennomført rettsmøte for behandling av konkursbegjæringen to ganger tidligere.

Heller ikke da saken ble behandlet i Sandnes tinghus møtte innehaveren av firmaet.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Det ble den 12.04.2021 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 18. august.