Roganytt

Byggefirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Rehab Bygg AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 2.446.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 1.563.000 kroner.

Rehab Bygg AS har holdt til i Hillevåg i Stavanger og er oppført på proff.no med ti ansatte. Firmaet omsatte i 2019 for 11,7 millioner kroner og fikk samme år et resultat før skatt på 223.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 17. august.