Roganytt

Bilfirma ble slått konkurs av Skatteetaten

Skyldte penger og klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten Skatteinnkreving som begjærte at firmaet Stavanger Bilvask AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 539.874 kroner i skatt og arbeidsgiveravgift.

Stavanger Bilvask AS har holdt i Hillevåg i Stavanger. I retten ble kravet erkjent, men det ble også opplyst at de ikke var i stand til å betale beløpet.

«Retten bemerker at den må legge til grunn at styreleder har på vegne av selskapet erkjent å være insolvent. Det vises også til at det nylig ble avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det også derav foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 24. august.