Roganytt

Cateringfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Aksdal Påsmurt AS som onsdag gikk konkurs. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 490.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 200.000 kroner.

Aksdal Påsmurt AS har holdt til i Aksdal og omsatte for litt over 2,2 millioner kroner i 2019. Firmaet fikk samme år et negativt resultat på 85.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Haugaland tingrett.

Advokat Thor Harald Eike er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 15. april.