Roganytt

Byggmesterfirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden sin.

Det var Byggmester Refvik AS som var i Dalane tingrett og begjærte oppbud.

Byggmesterfirmaet har holdt til på Vikeså og opplyste i retten at den samlede gjelden er på 590.000 kroner. Det ble også opplyst at selskapets aktiva i form av en bil og diverse verktøy har en anslått verdi på 174.100 kroner.

Firmaet omsatte for litt over én million kroner i 2019 og fikk et negativt resultat før skatt på 28.000 kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Dalene tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Lars Martin Ramsland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 20. april.