Tar i bruk ny teknologi ved nye SUS

Som første sykehus i landet skal SUS2023 ta i bruk heisbaserte roboter for senge- og varelagring.

Helt ny teknologi skal benyttes når SUS2023, som første sykehus i landet, skal ta i bruk heisbaserte roboter for senge- og varelagring.

Kontraktene for leveranse av teknologi og løsninger er nå signert med en samlet verdi på vel 81 millioner kroner.

Vi får helt ny teknologi med disse løsningene som er både lager og vertikal transportvei for senger, medisinteknisk utstyr og forbruksvarer. Målet er at medarbeidere raskere og enklere skal kunne hente ut rene senger og sende fra seg brukte i sengelagerheisen. Lagerrobotene skal gjøre øvrig materiell og utstyr nært for medarbeiderne på SUS, og vi gleder oss til å få disse opp i drift, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023 i en pressemelding. 

LES OGSÅ: Nytt utstyr kan redde liv: Slik øver ambulansetjenesten

Nærhet og tilgjengelighet

Ved valg av logistikkløsninger for det nye universitetssykehuset er det lagt vekt på nærhet og tilgjengelighet. Det betyr at klinikkene skal ha tilstrekkelig tilgang til varer og utstyr med rett kvalitet når det trengs.

Samtidig skal løsningen bidra til optimal og kostnadseffektiv lagerstyring og vareflyt hvor pasientsikkerhet og forsyningsberedskap blir ivaretatt. 

Illustrasjon: Effimat/SUS2023  
Illustrasjon: Effimat/SUS2023

 To av heisene blir med sine 38,5 meters høyde verdens høyeste, og det syns vi er kjempestas! Det er bygget som har flest pasientrom nord på sykehustomten som skal romme verdens høyeste sengelagerheis og lagerrobot, sier Johanson.

LES OGSÅ: Nav har fått 295 tips om permitteringsjuks under koronapandemien

Dansk leverandør: – Dette er vi stolte av

Det er det danske selskapet EffiMat Storage Technology AS som har vunnet frem i konkurransen om begge disse kontraktene.

 Det er veldig hyggelig at vi skal levere sengelagerheis og lagerroboter til SUS2023 som også blir verdens høyeste. Det er vi stolte av, sier Per Østergård Jensen, regional salgssjef i EffiMat.

Han viser til at selskapet leverer løsninger som også tar vare på medarbeidernes ergonomiske utfordringer. 

– De som har løsningen i bruk ser at de sparer mye tid, fordi de ikke lenger må gå langt for å hente det de trenger. Nå gleder vi oss til å samarbeide med SUS2023 om å få teknologien på plass, sier Jensen.

LES OGSÅ: Fire lokale kunstnere skal lage kunst til nye SUS: – Vi håper det kan oppleves som en kunstvandring