Stavanger

Leieprisene i Stavanger bare øker

Tror prisene vil øke enda mer.

Leieprisene nasjonalt i Utleiemeglerens portefølje øker med 8 prosent sammenlignet med februar i fjor.

– Tilbudet av utleieboliger øker, men etterspørselen fra leietakerne øker mer. Vi forventer at etterspørselen fra leietakerne vil øke vesentlig fram imot sommeren. Dette vil gi et utfordrende leiemarked med stigende leiepriser, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Geir Skogheim i en pressemelding.

I Stavanger har leieprisene økt med 7,13 prosent siden februar 2022. Sammenlignet med januar, øker leieprisen med totalt 18,47 prosent. Tallene gjelder alle boligtyper i Uteleiemeglerens portefølje i Stavanger.

Gjennomsnittsprisen for en toroms kostet i gjennomsnitt 12.055 kroner. Gjennomsnittsprisen for en treroms i Stavanger i februar var 14.805 kroner.

– Sett i lys av at det er relativt få ledige boliger i markedet antar vi at leieprisene vil ha en stigende utvikling i månedene som kommer, sier daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

Antall ledige boliger til leie har gått ytterligere ned fra 268 og ligger nå på 243 objekter i vårt område. Generelt har det vært høy aktivitet på ledige boliger, noe som har resultert i at leieprisene tenderer opp.

I Oslo har leieprisene for alle boligtyper økt med 11,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Sammenlignet med januar går leieprisene ned 0,96 prosent. I februar kostet det i gjennomsnitt 11.950 kroner å leie en ettroms leilighet i Oslo. En toroms i Oslo kostet i gjennomsnitt 15.238 kroner. Gjennomsnittsprisen for en treroms i Oslo var 18.582 kroner i februar.

I Bergen holder leieprisene seg stabile, og Utleiemegleren kan melde om en økning på 0,1 prosent sammenlignet med februar i fjor. Sammenlignet med januar øker leieprisene med 2,9 prosent for alle boligtyper. I februar kostet det i gjennomsnitt 9.500 kroner å leie en ettroms leilighet i Bergen. En toroms kostet i gjennomsnitt 12.409 kroner. Gjennomsnittsprisen for en treroms i Bergen var 14.538 kroner i februar.

Leieprisen i Trondheim viser en nedgang på 4,58 prosent sammenlignet med februar i fjor. Sammenlignet med januar øker leieprisene i Trondheim med 2,90 prosent. I februar kostet det i gjennomsnitt 8500 kroner å leie en ettroms leilighet i Trondheim. En toroms kostet i gjennomsnitt 12.166 kroner og en treroms kostet 14.694 kroner.

I Kristiansand økte leieprisene for alle boligtyper med 11,75 prosent siden februar i fjor.

Nyeste fra Dagsavisen.no: