Stavanger

Skjermer ikke fuglene i Texaslunden

Et enstemmig kommunedelsutvalg har bedt de mer mektige Stavanger-politikerne om å glemme familiepark i Texaslunden, for å skåne fuglelivet. Det rødgrønne flertallet går nå imidlertid fortsatt for å sette i gang graving ved Mosvatnet.

Formannskapet i Stavanger har tidligere vedtatt å anlegge en familiepark ved Texaslunden mellom Mosvatnet og Madlaveien. Naturvernforbundet i Rogaland advarer mot at verdifullt fugleliv kan lide av utbyggingen.

Da Eiganes og Våland kommunedelsutvalg nylig behandlet saken, sa utvalget enstemmig nei til å bygge familiepark her. Det gjorde ikke partifellene i utvalg for miljø og utbygging da saken ble behandlet onsdag ettermiddag, der både MDG, Ap, Fp og Sp stemte for å godkjenne forprosjektet for familieparken.

Drenering først

UMU-flertallet støttet administrasjonens forslag, der første del er drenering av «Sletten», den store, åpne plassen. Denne dreneringen har daglig leder Erik Thoring i Naturvernforbundet advart mot, da den vil endre jordsmonnet i et område som benyttes mye som beite for fugler.

Før det bygges parkanlegg må imidlertid mer penger på plass, «avhengig av ytterligere budsjettbevilgninger oppgraderes Texaslunden familiepark i etappe to med vegetasjon og paviljong, «den hemmelige haugen» – lek i naturen og utvidelse av treningsområdet», heter det i vedtaket. Det kan tyde på at utviklingen av Texaslunden blir avhengig av den politiske sammensetningen i Stavanger etter valget 11. september og den kommende budsjettbehandlingen i høst. Familieparken er kalkulert til 7,2 millioner kroner.

H, V og Frp er mot

Texaslunden.

Høyre, Venstre og Frp ville beholde det naturlige naturmangfoldet i Texaslunden som i dag, med unntak av en beplantningsplan som støytiltak og utbedring av treningsapparatene i den vestlige delen av Texaslunden blir utbedret, og at eventuelt anleggsarbeidet foregår mest mulig fossilfritt.

– Det er et ganske alvorlig inngrep i naturen, det er å lage naturen om til tivoli. Blir det et skifte etter valget, kommer dette til å bli stoppet, sa Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

Lars Peter Endresen (Folkets Parti) pekte på at eget parti har stått i bresjen for denne parken.

– Dette er i dag en myr, en plen som ikke kan brukes til noe spesielt. Det snakkes om at den brukes av svaner og ender, det har jeg ikke sett, bemerket Endresen.

– Totalt uaktuelt

Venstres Mette Vabø var sterk motstander av familieparkplanene.

– Det er totalt uaktuelt for Venstre å bruke 7,2 millioner kroner til et prosjekt som vil rasere naturen og forverre situasjonen for fuglelivet. Flertallet vil at fuglene skal jages vekk til fordel for familieaktiviteter. Hva er poenget, med unntak av å innkassere en slags seier for Folkets Parti, spurte Venstres Mette Vabø.

Hun ba velgerne merke seg at MDG stemte for forslaget om å bygge familieparken.

– La oss puste med magen. Hvis man leser saken, ser man ikke at det er snakk om et tivoli. Skal det gjøres noe her, skal det være på naturens premisser, sa leder Rune Askeland (MDG).

Askeland la fram et tilleggsforslag på vegne av flertallspartiene, der kommunedirektøren ble bedt om å sikre beplantning av innsektvennlige planter for økt naturmangfold, og at arbeidene skal skje i perioden fra august til april, «for å hindre mest mulig forstyrrelse av fugl i hekketiden og annet dyreliv», som det heter i formuleringen. Det forslaget fikk støtte fra samtlige politikere unntatt Ingebjørg Folgerø (H).

Naturvernforbundet har ikke gitt opp kampen for fuglelivet i området.

– Slik jeg forstår det, er det foreløpig bare satt av en halv million kroner av de 7,2 millioner kronene som prosjektet vil koste. Hvis dette skal bli tatt opp til ny behandling i handlings- og økonomiplanen, det betyr det omkamp, sier leder i Naturvernforbundet i Rogaland, Erik Thoring, i etterkant av avstemningen i UMU.

Han peker på at den politiske sammensetningen kan endres etter høstens kommunevalg.

– Det er håp i hengende snøre, og jeg håper de nye politikerne skrinlegger dette prosjektet, eventuelt at prosjektet blir sterkt redusert, sier Thoring.
Nyeste fra Dagsavisen.no: