Stavanger

Breigata skal bli gågate: - Rene galskapen hvis du tenker på handel

Tirsdag vedtar kommunalutvalget hvordan gågatereguleringen av Breigata og deler av Kirkegata vil utfolde seg. Brødrene Pedersen er bekymret for hva omleggingen vil si for sentrumshandelen.

At Breigata og Kirkegata skal bli en del av gågatenettverket i Stavanger sentrum, er en del av sentrumsplanen, som ble vedtatt av Stavanger bystyre i 2019.

– Vi tror gatene vil fungere bedre for næringslivet og for folk hvis man gjør dem om til gågater. Etter hvert har det også vokst fram som et viktig hensyn å lage et sammenhengende gågatenett, fra Fargegata og inn til Kulturhuset og Domkirken, sier Ole Martin Lund, saksbehandler og sentrumskoordinator.

Tirsdag skal Kommunalutvalget stemme over forslaget. Det er to alternativer.

Breigata

To ulike opsjoner

Det ene alternativet er et planleggingsprosjekt med oppstart i 2023. Gågata vil da ikke realiseres før tidligst 2025.

– Da vil vi utrede og planlegge hvordan Breigata og Kirkegata som gågater. Denne utredningsfasen vil ta nærmere to år, og gågata vil ikke gjennomføres før 2025 eller 2026. I det alternativet ligger det at man setter av tid og penger og gjennomfører en skikkelig, helhetlig opparbeiding. Gaten kan bli universelt utformet og kan tilrettelegges for varetransport, sier Lund.

I det andre alternativet vil ting skje allerede neste sommer, men endringene vil være mindre.

– Gata bli stengt allerede fra neste sommer med midlertidig møblering og beplantning, men med framkommelighet for varetransport. Ut ifra erfaringen vi høster gjennom hvordan stengningen fungerer, vil det være et politisk valg om vi skal gå videre med prosjektet eller ei. Det vil bli aktuelt.

146 år i gata

I Breigata er det flere korttidsparkeringsplasser. Alle disse vil fjernes ved overgangen til gågate.

Brødrene Pedersen har holdt til i lokalene i Breigata 5 i 146 år, siden 1876.

Daglig leder Brødrene Pedersen, Rolf Christian

Daglig leder i forretningen, Rolf Christian Haraldsen, tror at avviklingen av trafikk vil skape varelogistiske utfordringer, og er opprørt over politikernes og byråkratenes manglende forståelse.

– De har gjort noen lignende i Bergen, og det var totalt fiasko. Mange krefter motvirker næringslivet for tiden, også dette tiltaket. Hvordan skal jeg få varene opp? Vi kommuniserer med fem forskjellige butikker, og kjører minst en gang i uken med lass til vår butikk i Breigata. I juletiden er det minst to ganger i uken. Med tilrettelegging mener de sikkert politikerløsninger som at det er åpent for varelevering fra klokken 8–10 om morgenen. Det er utfordrende å tilpasse seg. Det er ting de ikke bryr seg om, ikke forstår eller ikke vil forstå. Det er populistisk.

– Hva er populistisk med det?

– At vi skal sende bilder til utlandet med flotte grønne gater.

– Rene galskapen hvis du tenker på handel

Styringsleder i Brødrene Pedersen og eier av bygningen, Paul Christian Bull, er bekymret for hva omleggingen vil si for sentrumshandelen.

– Sånn jeg oppfatter det er handelen i Stavanger sentrum ikke høyt prioritert hos verken byråkrater eller politikere. Antall korttidsparkeringsplasser er viktig for byen og for Brødrene Pedersen. Det vil være negativt er hvis 20 korttidsparkeringer forsvinner. Det er jo rene galskapen hvis du tenker på handel.

Tanken om gågaten i seg selv er han ikke fremmed for, men mener at det er nødvendig å kompensere for tapet av korttidsparkeringsplasser.

– Hvis de kompenserer for korttidsparkering, kan jeg ha forståelse for at de stenger Breigata og nedre del av Kirkegata for kjøring. Det skal være attraktivt å drive og åpne butikk i sentrum, men det er ikke tilfellet nå, snarere tvert imot. De beste konseptene søker til kjøpesentrene fordi det strammes til mer og mer med hensyn til tilgjengelighet til sentrum. Det skremmer investorene, sier han.

Saksbehandler og sentrumskoordinator, Ole Martin Lund, bekrefter at korttidsparkering vil utfases, og forteller at Sentrumsforeningen har uttrykt bekymring.

– Det har kommet tydelig fram i dialogen med Sentrumsforeningen at de er bekymret for at det skal skje en del ting samtidig i sentrum som berører korttidsparkering, og at det da vil forsvinne for mange plasser på kort tid. Det er et mål å redusere andelen som reiser med bil til sentrum, vi har likevel forståelse for bekymringen om at det vil skje for mange endringer på kort tid. Det er en del plasser i Breigata og Kirkegata, og det å finne nye korttidsplasser i nærheten der, er ikke så lett, sier han.