Stavanger

Alle vil til Bekhuskaien

Domstoladministrasjonen vil ha nytt tinghus her. De er ikke alene om å ville til Bekhuskaien. Kanskje får de følge av både teater og veteranbåter.

Bilde 1 av 6
Konseptvalgutredningen (KVU) for nytt tinghus i Stavanger er klar. Domstoladministrasjonen mener at Bekhuskaien er best egnet for å huse nye Stavanger tinghus. Parallelt med arbeidet med tinghuset, jobber også Rogaland Teater med sin KVU. Bekhuskaien peker seg ut som det beste alternativet også for et nytt teater. Og mens tinghuset og teateret kanskje får dele arealet på tomten, har veteranbåtmiljøet peilet seg ut arealet nedenfor kaikanten.

– Bekhuskaien kan bli den nye «kulturkaien» hvor to sider av kulturlivet kan møtes, sier Jan Welde. Han sitter i arbeidsgruppen som har jobbet med en framtidig veteranbåthavn ved Bekhuskaien.

– Gamle Stavanger til sjøs

– Vi ønsker å bygge opp et flytende Gamle Stavanger, en samlingsplass for veteranbåtmiljøet i regionen, sier Welde.

LES OGSÅ: LEDER: Lov og rett i mange akter

Welde tror veteranbåtkaien kan bli en turistmagnet.

– Vi håper Stavanger kan vise vei. En veteranbåthavn i østre del av sentrum vil bli unik i norsk sammenheng. Den vil også kunne fungere som et bindeledd mellom Stavanger øst og sentrum. Nå har vi muligheten til å revitalisere hele dette området, sier han.
Rogaland Teater er midt i utredningen av nytt teater. KVU-en skal etter planen være klar til jul.

– Vi trenger et stort teaterløft for å klare å beholde posisjonen vår. Å fortsette å levere høy kvalitet, blir vanskelig i de eksisterende lokalene, sier Thomas Bendiksen, prosjektleder for Sceneskifte, Rogaland Teaters planer om å nybygg.

Vekselvirkninger

Han skal møte arbeidsgruppen for veteranbåtkai neste uke.

LES OGSÅ: Vil bygge høyere og tettere i sentrum

– Det er ikke min oppgave å vurdere hvilke funksjoner som er mest gunstig å ha i tilknytning til teateret, men det hadde veldig positivt hvis man klarte å skape litt liv rundt kaikanten. Da slipper vi å bli en ensom pioner i utviklingen av området.

Bendiksen legger til at det samme gjelder for nytt tinghus.

– Bedre utnyttelse av området og god gjennomstrømning av mennesker er selvfølgelig bare positivt. Så blir det opp til politikerne og byutviklerne å ta den videre vurderingen, sier han.

Legger til rette for kultur

Med både teater og veteranbåtkai, ligger alt til rette for yrende kulturliv på kaien.

LES OGSÅ: Ber om sentrumsutvikling med tanke på regnet

– Sentrumsplanen åpner for at Bekhuskaien skal bli en kulturkai?

– Ja, det er i hvert fall en mulighet. Det er mulig å plassere både et nytt teater og veteranbåtkai på Bekhuskaien, sier Tor Brynjar Welander i Stavanger kommune. Har har jobbet som prosjektleder for kommunedelplanen for Stavanger sentrum som nylig ble lagt fram.

– Jeg kan se for meg et fint samspill mellom nye offentlige institusjoner, et nytt byrom og eksempelvis veteranbåter, sier Welander.

Og det er nok plass til både nytt Rogaland Teater og Stavanger tinghus.

– Ja, etter det vi kan se av arealbehov fra de to aktørene, skal det være innenfor. Det er mulig å få plass til begge, sier Welander.

LES OGSÅ: Bilene må vike plass for buss på nye Madlaveien

Mer fra Dagsavisen