Stavanger

FAU: – Skoleveien på Sunde er kaotisk og livsfarlig

Kaotisk og stor trafikk rundt 6-åringene. Ulykker. Foreldrevakter som skjelles ut. FAU-lederen ved Sunde skole er bekymret.

Følg RA på

og

Foreldrene går vakter på skift på de mest kritiske stedene utenfor Sunde skole i Stavanger før skolestart 08.00.

FAU-leder Torbjørn B. Laursen melder om mange nestenulykker og to påkjørsler siste år, og er bekymret.

LES OGSÅ: Befaring for trygg skolevei

– Det er kaotisk og trafikkfarlig før skolestart, og dette er en varslet katastrofe, sier han, og peker på vanskelige trafikkforhold og flytting av grenser for skolekretsen.

– Jeg forstår at foreldre ikke kan la 6-åringer gå 25 minutter til skolen i mørketiden, men de må vise hensyn, sier Laursen til RA, og oppfordrer de som må kjøre til ikke å kjøre helt fram til skoleporten.

Han tar et kraftig oppgjør med enkelte foreldres oppførsel i et brev til foreldre og ansatte.

– Når vakter blir skjelt ut når de varsler om trafikkfarlige forhold, blir jeg sint. Det gjør ikke ting bedre at dette skjer midt blant barn som må se på voksne menn oppføre seg på denne måten, sier Laursen, som er særlig provosert over at fire kvinner er blitt skjelt ut av menn i den siste tiden.

– En ubehøvlet, nærmest skremmende og totalt uakseptabel oppførsel, oppsummerer Laursen.

LES OGSÅ: Ber om strakstiltak for tryggere skolevei

Han er fornøyd med innsats fra rektor og administrasjon for å gjøre det trygt for elevene, og ikke minst trafikkvaktene.

– Ingen barn å miste

Sunde-rektoren er også bekymret. Hun oppfordrer de som kan til å følge barn til skolen, og de som må kjøre, til å ta mest mulig hensyn.

– Vi har ingen barn å miste, sier rektor Astrid Hodneland.

Hun har selv bare i liten grad opplevd dårlig oppførsel fra foreldre, men ser problemet.

– Jeg opplever situasjonen på samme måte som FAU-lederen, og jeg er veldig lei meg for at det er blitt slik.

Hun peker samtidig på at foreldre også er presset.

LES OGSÅ: - Graving gjør skolevei utrygg

– Stavanger har vanskelige trafikkforhold, og jeg forstår godt at noen kan bli stresset når de for eksempel skal rekke å levere i skole, barnehage før jobb, sier Hodneland.

Skolen arbeider med trafikksikkerhet både i undervisningen, i informasjon i den første storsamlingen ved skolestart og på foreldremøter. Den deltar i «Gå til skolen»-kampanjen og arrangerer konkurranser mellom klassene.

Hun samarbeider nært med FAU og de andre foreldrene.

– Med 550 elever og dels lang vei for elever forstår jeg at noen foreldre må kjøre, men jeg skulle ønske flere barn gikk til skolen. Det er underganger og gode fortau, sier rektoren.

Ragnhild Lütcherath er blant de mange foreldrene med barn som har lang vei til Sunde skole.

– Vi foreldre har en ordning for førsteklassinger der vi følger ungene etter tur. Vi organiserer gjennom en Facebook-gruppe, gir beskjed ved sykdom og kan bytte, sier hun.

– Litt skremmende

Ine Olsen Rikstad har en førsteklassing og en femteklassing på skolen, og tar gjerne et par trafikkvakter i løpet av et skoleår.

LES OGSÅ: Kjemper for sikrere skolevei

– Det blir jo ikke ofte. Det kan være litt skremmende og ekkelt når det kommer biler og elever fra alle retninger rett før skolen starter. Stort sett er det kjekt, og det går greit å stå vakt, sier Rikstad.

Hun stanser en bilist foran gangfeltet. Noen sekunder etter, med flere barn rett ved, rygger en annen bil i stor fart og stanser brått med hekken centimeter fra stripene i fotgjengerovergangen. Barn settes av i selve veibanen, halvveis på fortauet og rett utenfor «ikke stans»-skiltet i rundkjøringen ved skoleporten.

– I dag gikk det greit, det har vært verre før, sier Rikstad.

Følg RA på

og