Stavanger

Stavanger har fått ny kulturarena

Stavanger vil med det nye IMIR Scenekunst som nå skal åpne få en etterspurt plattform for fri scenekunst, hvor det også skal foregå tverrkunstnerisk virksomhet.

1 av 2

Initiativtakere og ledere for prosjektet IMIR Scenekunst er kurator Rickard Borgström og de residerende kunstnerne Iver Findlay og Marit Sandsmark.

Det totale arealet i Badehusgata 25 er på 1600 kvadrat og består av en mellomstort scene/studio, studio, multifunksjonelt studio/scene, prosjektrom samt kontorlokaler.

– Med denne nye kulturarenaen har regionen vår nå fått en plattform hvor vi kan drive med produksjon av scenekunst. I tillegg til det får vi også en mellomstor scene, sier Borgström.

Han sier at IMIR Scenekunst først og fremst blir et sted for produksjon av fri scenekunst.

Mange prosjekter

– Men vi vil også satse på tverrkunstneriske prosjekt. Blant annet vil vi her arrangere både forestillinger, utstillinger, offentlige visninger av ulike format, forelesninger og workshops, sier Borgström.

Marit Sandsmark og Iver Findlay har vært blant dem som har etterlyst en arbeidsplass for hvor de kan produsere scenekunst.

– Her har de nå et sted hvor de kan jobbe med sine produksjoner på et sted som både har en tilfredsstillende størrelse og hvor de kan arbeide over lengre tidsrom og uten avbrudd med sine produksjoner, sier Borgström.

Han sier at arbeidet med å få IMIR Scenekunst helt ferdig vil gå trinnvis. Studioet på loftet vil bli ferdig i løpet av februar. I september vil scenen stå ferdig og vi satser på at i løpet av 2016 skal det hele være på plass, sier Bergström.

De har allerede knyttet til seg en rekke produksjons-gjester som skal ha sine arrangement i løpet av året. De arbeider også for at Svankevigå skal være en sosial kulturell møteplass for både naboskapet og folk i Stavanger. Allerede i dag kl. 12.00 kommer Ove Arntzen, professor i teatervitenskap, til IMIR Scenekunst for å holde forelesning.

Den store offisielle åpningen av IMIR Scenekunst skal skje 15. til 17. april hvor flere kjente, men foreløpig hemmelige kunstnere blir med på åpningen.

Kjempestort

Marit Sandsmark sier at det som her har skjedd er kjempestort med tanke på framtiden for produksjonene til Lindsay/Sandsmark.

– For oss betyr dette at vi kan få et større fokus på våre arbeider, en fast arbeidsplass å få gå til og hvor vi kan slippe å rigge opp og ned. Jeg vil tro at det med bedre kontinuitet også vil føre til bedre produksjoner. Hadde ikke dette nå kommet på plass så måtte vi nok ha flyttet fra Stavanger. Nå kan vi endelig se framover, selv om det ennå er et stort prosjekt å få på plass, sier Sandsmark.