Stavanger

Dette tror politikerne om 2016

Et utfordrende 2015 har nettopp blitt avsluttet for regionens politikere, mens 2016 står for tur. I det nye året vil politikerne vil samarbeide bedre for å løse regionens utfordringer.

Bilde 1 av 10

2015 ble året der regionen ble stilt overfor de vanskeligste utfordringene politikerne har hatt på lang, lang tid. Arbeidsløsheten skjøt i været, samtidig som skattesvikten fortsatte og nedgangen i oljesektoren tok til for fullt. RA har stilt ti av regionens politikere følgende spørsmå om året som har gått, og hva de tenker om det nye året som ligger foran dem:

1) Hva var det beste med 2015 politisk sett?

2) Hva var det verste med 2015 politisk sett?

3) Hva ser du mest fram til i 2016 politisk sett?

4) Har du et nyttårsforsett?

Stanley Wirak (Ap)

1) Det beste var den tillitserklæringen vi fikk fra folk i Sandnes i valget. Høyre malte et bilde av at vi styrte byen som Titanic på vei mot isfjellet, og at vi da fikk rent flertall var kjekt.

2) Jeg synes egentlig mye har gått godt. Det er klart det er tøft med arbeidsledigheten vi har, men det er ikke så mye vi kan gjøre lokalt. Det er imidlertid litt trist at regjeringen ikke trør til med flere motkonjunkturtiltak. Hvis ledigheten biter seg fast i bygg- og anleggsbransjen kan det gi store ringvirkninger.

3) Jeg ser fram til at vi sammen skal vi bygge oss sterkere i regionen, og at næringslivet og det politisk jobber sammen. Før har det vært stor oljerelatert satsing, men nå har vi ressurser til å utvikle alternative energiformer- Vi må gjøre det vi kan for å legge ting til rette for gründerne, og jobbe sammen. Det som er godt for Stavanger, er også godt for Sandnes og Sola.

4) Jeg har blitt så gammel nå, at det ikke nytter lenger. Det jeg ikke har fått til nå kommer jeg aldri til å få til.

Eirik Faret Sakariassen (SV)

1) Det politisk beste i 2015 var den gode valgkampen Stavanger SV drev, med stort engasjement fra kandidater og medlemmer. Det ga meg masse energi å jobbe med så mange kjekke mennesker i løpet valgkampen.

2) Det politisk verste for meg i 2015, har vært å se mennesker flykte fra drap, terrorisme og nød, og hvordan enkelte har snakket om flyktninger. Mange har vist hjertevarme, mens andre igjen, blant annet i landets regjering har et godt stykke å gå.

3) I 2016 gleder jeg meg politisk til skjenkedebatten i vår og til behandling av hva som skal skje med Nytorget, som selvsagt fortsatt ikke bør bli tinghus. I tillegg gleder jeg meg til å lade opp til stortingsvalget og regjeringsskiftet som kommer i 2017.

4) Nyttårsforsettet, og målet for 2016, må være å få noe av fritiden min tilbake igjen. Det å drive valgkamp gir også ganske liten tid til dating, så kanskje er 2016 mulighetenes år på det området.

Ole Ueland (Høyre)

1) At Høyre hadde framgang og gjorde et utrolig godt kommunevalg i Sola, slik at vi fikk inn en stor og dyktig gruppe i kommunestyret og jeg fikk fortsette i verdens beste jobb. Jeg er også veldig glad for at vi på tampen av året fikk vedtatt at Sola skal opprette et kommunalt tomteselskap som skal tilrettelegge for flere boliger for unge og førstegangsetablerere med mindre risiko for kommunen.

2) Jeg kommer ikke på noen spesielle lokale saker jeg er misfornøyd med i år. Det mest negative i 2015 var at mange gode ordførerkolleger i Rogaland og resten av landet ikke fikk fortsette etter valget, men det er jo en del av demokratiet.

3) Jeg ser fram til å arbeide for flere nye arbeidsplasser sammen med alle de gode kreftene som bor i menneskene og lokalsamfunnene i Sola, slik at vi kan komme styrket gjennom det som kan bli et utfordrende år.

4) Nei det har jeg ikke. Jeg tror mer på kontinuerlig forbedring enn forsetter en gang i året.

Cecilie Bjelland (Ap)

1) At et bredt flertall i Norge og Stavanger har vist at vi står sammen om å ta ansvar for mennesker som flykter fra krig og livstruende situasjoner. Og så må jeg berømme Angela Merkel spesielt som har vist stort statsmannskap på flere viktige felt i en tid der verden trenger sterke ledere.

2) Lokalt må det være den nye flertallskonstellasjonen som ikke har noen felles politiske visjoner for Stavanger, men som inviterte inn Frp for fortsatt å kunne beholde sine posisjoner. Deres forsøk på å lage skremmebilder rundt de lokale flyktningmottakene er i så måte et trist eksempel på holdninger som får styre i byen vår.

3) Jeg gleder meg til å arbeide med lokalt, nasjonalt og internasjonalt næringsliv for å utvikle nye arbeidsplasser i regionen. Arbeidsplasser er kritisk for at denne regionen skal utvikle seg videre, og jeg er opptatt av hvordan vi kan bygge stein for stein for å fremme et variert og levedyktig næringsliv. Det handler ikke alltid om de store samlingene, men om å fjerne unødig kommunalt byråkrati eller lytte og bistå der noen trenger en dør på gløtt. Og så liker jeg å si at jeg kopierer alt bra det ikke er copyright på. Selv har jeg hatt stor nytte av å se det arbeidet Oslo gjør, blant annet opp mot innovasjonsmessen i Austin, så å lære av andre vil fortsatt være det viktigste jeg gjør i 2016.

4) Jeg har lovet meg selv å spise mindre rødt kjøtt. Det er bra for meg, og det er noe av det viktigste jeg kan gjøre i et miljø og klimaperspektiv. Og så, håper jeg å finne noen nye, gode fiskeplasser for sjøfiske fra land. Følelsen av et skikkelig godt kast er ubeskrivelig.

Pål Morten Borgli (Frp)

1) Uten tvil valgresultatet. Når du blir spådd nedenom og hjem i valget, er det kjekt å se at velgerne har tro på oss. De økonomiske resultatene har vært bra, og de tingene vi selv har mulighet til å gjøre noe med har vært bra.

2) Det verste er å se oppdragstørken i petroleumsnæringen, og at mange mister jobben. Det går ut over alle når aktiviteten reduseres. I vår regionen klarer vi det meste, og vi skal klare det også denne gangen, selv om utfordringene kom veldig brått på. Vi har en vinnervilje og en kreativ evne til å se mulighetene i vår region.

3) Jeg håper vi får se at det skapes nye jobber, da vi har utrolig mye å hente på havbruk som ikke inkluderer olje. Vi har også store muligheter til å tiltrekke oss folk i vår region, så vi bør også satse mer på turisme.

4) Jeg må prøve å ta litt mer fri i helgene, så det blir mitt mål, selv om det ikke er så lett. Jeg har noen døtre som gjør det bra i idrett, og jeg ønsker å følge med på de enda mer enn jeg gjør i dag.

John Peter Hernes (Høyre)

1) Det jeg synes var mest positivt i politikken i 2015, var at vi i Høyre i Stavanger gjorde nok et godt valg, og at vi etter valget fikk etablert et bredt og godt flertall. Det gir oss nødvendig handlekraft i en krevende periode for Stavanger.

2) Det verste politisk i 2015 var uten tvil at den sterke veksten i oljeproduksjon på land ga et dramatisk fall i oljeprisen. Det rammer Norges største næring, mange tusen ansatte og Stavanger som energihovedstad.

3) Det jeg gleder meg mest til i 2016, er at vi som region, på tvers av bedrifter, partier og kommunegrenser sammen bretter opp ermene og bruker den krisen vi er inne i til å skape nye virksomheter og nye arbeidsplasser i regionen.

4) Mine nyttårsforsetter for det nye året er å forsøke å være mindre på kontoret, og bruke enda mer tid ute på besøk hos personer, bedrifter og organisasjoner i regionen.

Thor Magne Seland (Høyre)

1) Den flotte innsatsen fra alle i Sandnes Høyre under valgkampen, og timene med frivillig arbeid som skapte et godt samhold. Samt de over 70 nye medlemmene vi fikk som et konkret resultat av det. Det var også veldig kjekt med besøk av statsminister Erna Solberg to ganger i forbindelse med valget.

2) Valgresultatet og de konsekvenser det ga for hele gruppen de kommende fire årene var helt klart det verste politisk. Jeg må vel være ærlig å si at det foreløpig er et av få bunnpunkt til nå i livet. Men da er det bare en vei videre, og det er oppover.

3) Det blir et krevende år med store utfordringer både lokalt og nasjonalt. Spesielt arbeidssituasjonen i vår region blir krevende, og flyktningesituasjonen nasjonalt vil bli utfordrende  for alle. Det betyr at vi må finne gode løsninger sammen, så enda bedre samarbeid er stikkordet for 2016. Det er ikke tiden for å ri kjepphester.

4) Jeg skal som vanlig ikke hoppe i fallskjerm fra Kjerag i år heller, men jeg skal være enda mer tydelig på hva jeg står for, og ikke la andres forventninger styre ord og handlinger. Jeg er litt lei «snill gutt»-stempelet, og vil bruke 2016 til mer handling og mindre snakk.

Torfinn Ingeborgrud (MDG)

1) At vi lyktes å få til en klimaavtale i Paris som slår fast at vi raskt må fase ut bruken av fossil energi og ha som mål at den globale temperaturen ikke stiger mer enn 1,5 grader. I Stavanger er jeg veldig fornøyd med at MDG fikk 5,2 prosent i lokalvalget, og 9 prosent i enkelte bydeler. Det var også greit å se at det var de mørkeblå partiene Frp og Høyre som gikk mest tilbake her i Stavanger.

2) Det verste er at krigen i Syria har blitt trappet opp med blant annet massiv bombing fra stormaktene og at dette rammer flere og flere sivile. Mange byer som før var gode å bo i ligger nå i ruiner. Spenningen i regionen øker, og alle flyktningene som har strømmet til nabolandene kan skape store problemer i disse landene.

3) I fylkespolitikken har vi bidratt til at det ble vedtatt et grønnere og bedre budsjett for Rogaland. I Stavanger er vi i opposisjon, men vi har nå fire i bystyret og er med i kommunalstyrer og bydelsutvalg. Vi håper på gjennomslag i mange små og store saker, og revisjonen av klima og miljøplanen blir en viktig sak for oss denne våren.

4) Ja, det gjelder å ikke gi seg selv om det er en del bratte motbakker i denne byen.

Bjarne Kvadsheim (Sp)

1) Det beste var uten tvil klimaavtalen som ble vedtatt i Paris. Avtalen gir håp om at vi kan begrense skadene som har skjedd over lang tid. Dessverre har vi aldri hatt en regjering i nyere tid som har vært mindre opptatt av miljø og klima, og det gir oss i Norge ekstra utfordringer når det gjelder å oppfylle vår del av avtalen.

2) Flyktningsituasjonen i verden. Millioner av mennesker er på flykt fra krig og vold. Vi må finne ut hvordan vi kan hjelpe, uten at vi setter våre verdier på spill. Da tenker jeg på ytringsfriheten, likestilling og likeverd for personer av ulike religioner, kjønn og seksuell orientering.

3) Vi må tenke helt nytt i vår region. Jeg ser fram til å være med i prosessen med å legge til rette for ny verdiskapning, nye jobber og mer miljøvennlige løsninger.

4) Jeg ønsker å sette dagsorden i flere politiske saker, utvikle kulturlivet i byen og å være enda tydeligere i å prioritere skole. For egen del er det å holde fram med å trene hver dag.

Per A. Thorbjørnsen (Venstre)

1) At vi skulle få 8,3 prosent var fantastisk oppløftende, noe som ga hele seks representanter. Det å vite at nærmere 5000 mennesker stemte på oss er forpliktende, og vi jobber hardt for ikke å skuffe alle som valgte å la stemmen gå til Venstre.

2) Utvilsomt den økende arbeidsledigheten. Den kom bråere på i vår region enn knapt noen hadde forutsett. Ledigheten er først og fremst en tragedie for dem som rammes. Dernest gir det svikt i skatteinntektene. Det er utfordrende for bystyret, og når det tærer på kvaliteten på de kommunale tjenestene er det alvorlig.

3) Rett og slett å komme i gang med det politiske arbeidet. Jeg ser fram til å arbeide med miljø- og klimaplanen, World Cup på skøyter siste helgen i januar, og åpningen av Tasta Skatepark i juni. Men det viktigste er å sikre tilstrekkelig kvalitet i tjenestetilbudet.

4) Nyttårsforsett er å sette seg mål som nesten ikke er til å oppnå. Mitt forsett er å være med på Lysefjorden Inn 4. juni. Bare 6,2 mil langt.

Nyeste fra Dagsavisen.no: