Stavanger

Med sykler som våpen mot forurensning

Om ett år stilles det strengere krav til byluften, både juridisk og helsemessig. Da SV i går startet valgkampen var dette det første de ønsket å ta opp.

SV's toppkandidater Paal Kloster (t.v), Heidi Helgadottir Leite, Eirik Faret Sakariassen og Ingrid Kristine Aspli har satt opp en punktliste på åtte punkter for å forbedre luftkvaliteten i Stavanger.

På en av de mest trafikkerte veiene i byen møtes fire av Stavanger SV's toppkandidater for å diskutere byluft og hvilke tiltak som bør iverksettes for å holde byen under de nye anbefalte grenseverdiene som trer i kraft neste år.

– Vi er nød til å ta i bruk både gulrot og pisk, sier ordførerkandidat Eirik Faret Sakariassen.

Åtte punkter
Stavanger ligger under det som er dagens krav, men Sakariassen og resten av representantene forteller at det må yttertligere reduksjon i utslipp for å komme under helseanbefaling som sikrer trygg luft for alle.

– Det er barn og eldre som er mest utsatt og de blir syke av det. Dette kan bli et stort problem dersom vi ikke tar tak i det, sier Sakariassen. SV mener at med noen raske grep og en punktliste på åtte punkter vil være fullt mulig å komme under denne grensen. Blant annet ønsker de å trinnvis fjerne parkeringsplasser på Nytorget, få bedre sykkeparkeringer og landstrøm for cruiseskip som kommer til byen.

Se hele listen i faktaboksen til høyre.

– Ett cruiseskip forurenser opp til like mye som 13.000 biler per døgn når de ligger her uten landstrøm. I fjor hadde vi besøk av 193 cruiseskip. Vi ser dette som en relativt rimelig invistering til tross for at havnesjefen påstår det blir veldig dyrt, sier Heidi Leite og drar frem USA og Canada som gode eksempler på land som setter landstrøm som krav til cruiseskip.

Luft for alle
Sakariassen er selv astmatiker og forteller at det er nettopp slike områder som den de nå oppholder seg i at det er vanskelig å puste. På dager med meget dårlig luftkvalitet blir mennesker som er utsatt for å få plager med dette oppfordret til å holde seg inne.

– Alle i Stavanger bør få oppholde seg ute når de selv måtte ønske, sier Sakariassen.

– Ikke et stort problem
Olav Stav, miljøvernsjef i Stavanger, mener forurensningen i Stavanger ikke er et stort problem.

– Nei, vi har ikke et stort problem i Stavanger m ed luftforurensning, sier miljøvernsjef i Stavanger kommune, Olav Stav.

Likevel er det iverksatt tiltak for å gjøre det enda bedre, samt en utredning.

– Vårt forlag i utredningen er redusering av fart på motorveien og piggdekkgebyr. Det er her vi ser forbedringspotensiale, sier han.

Han mener SV's politikk er fin, men at det er en videreføring av saker som allerede er i gang, eller som har blitt nedstemt i formannskapet.

– Rapporten som ble utarbeidet tidligere har en prognose frem til 2020. Det er først og fremst biltrafikk vi bør se på, sier han.