Stavanger

Mindre bompenger med SV

Køene øker, forurensende utslipp øker, bompengene øker og irritasjonen øker. Hvis vi skal snu denne utviklingen må SVs oppslutning øke!

Bompenger, rushtidsavgift eller landeveisrøveri. Det er ikke bare kjært barn som har mange navn. Mange lar seg provosere av økte bompenger og flere bomstasjoner. Det skjønner SV og jeg godt. Derfor ønsker vi så lite bompenger som mulig!

Vi har stemt for prosjekter som har bompenger som en del av pakken, men veldig ofte har vi stemt i mot. Hvis man mener bompenger er landeveisrøveri må vel nesten Frps samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen være landets største landeveisrøver? Store og dyre veiprosjekter som Ryfast og Rogfast skal ta inn hundretalls millioner i bompenger.

Det er penger som du og andre som kjører på veiene forventes å betale, slik at veiprosjektene finansieres. SV har gått mot disse prosjektene, og dermed ville det altså blitt mindre bompenger om vi fikk flertall for vår politikk.

For hva er alternativet til bompenger? Om man ønsker å bygge nye, enorme veiprosjekter trengs det bompengefinansiering. Fra 2017 skal det koste mer å kjøre i rushtiden, som er for å redusere køene på veiene og utslippene fra bilene. Det er viktig for næringslivet at køene blir mindre, så det blir lettere og man taper mindre inntekter på å transportere varer rundt i regionen.

SV ønsker jo å satse på mer utbygging av kollektivtransport, som tog, bybane og buss.

Får vi til det vil flere kunne benytte seg av dette fremfor bil - selv om enkelte fortsatt vil bruke bil. Men om flere velger å reise kollektivt fordi det er mest effektivt og behagelig vil det jo bli mindre køer og bedre plass på veiene.

Så kan Solvik-Olsen kjøre regjeringsbil med god plass på veiene. Uten bompenger.

Mer fra Dagsavisen