Stavanger

Bypakke Nord-Jæren under ekstremt tidspress:– Kan bli et skrekkscenario

På dagens møte i samferdselsutvalget trakk flere av representantene fram at det kun er to og en halv uke igjen til vedtaket i Bypakke Nord-Jæren skal fattes, og at det fremdeles er så mange løse tråder igjen at vedtaket kan bli skadelidende av tidspresset.

Nestlederen i samferdselsutvalget, Einar Endresen (Frp), sier at dagens forslag til Bypakke Nord-Jæren er uakseptabelt, og at det ikke er mulig å vedta dagens forslag uten å spørre innbyggerne.

– Det er svært alvorlig at vi belaster småbarnsfamilier så mye som vi gjør gjennom denne planen. Her pålegger vi småbarnsfamilier som skal kjøre sine barn i barnehagen til å betale 43 kroner for å levere sine barn, og det er totalt uholdbart. Vi kan ikke beslutte denne pakken uten å spørre innbyggerne om de virkelig vil dette. Hvis svaret er ja, skal selv jeg vurdere pakken, men jeg tror ikke innbyggerne vil stemme for det, sier Endresen til RA.

– Hentes snart av hvite menn i frakk

Nestlederen forteller at han har vært med på omtrent alle debatter om bompenger i fylkeskommunens historie, og ville aldri spådd den utviklingen han har vært med på.

– Bompengepasseringene skulle i Jærenpakke 1 koste 2,5 krone per passering, og da ble det ramaskrik den gang. Selv om det var lommerusk, advarte jeg om at det å innføre bompenger ville føre til en reduksjon i bevilgninger fra staten. Den gang fikk jeg en del replikker på at jeg sa at bruken av bompenger ville eksplodere, men hadde jeg spådd dagens tilstander, hadde det kommet folk i hvit frakk for å hente meg, sier Endresen.

Derfor kom han med et forslag om at Bypakke Nord-Jæren skulle finansieres over statsbudsjettet, men hvis det ikke var mulig, ville partiet ha en folkeavstemning om innbyggerne vil være med på dagens forslag. Hvis det var greit for folket, skulle også Frp være villig til å være med på dagens forslag til Bypakke Nord-Jæren.

Det utløste en replikk fra Tom Tvedt, som mener at Frp ikke kan skylde på noen andre enn seg selv hvis de nå ikke får den løsningen de ønsker.

– Vi har alle registrert at du har tatt ordet i de debattene som har vært, men forskjellen fra da til nå er at dere nå sitter med ansvaret for dette. Både nasjonalt og i fylket har dere vært med på å bruke opp pengene til samferdselssektoren, og når dere klarer å si at det ikke er nok penger til å finansiere denne pakken, blir det pinlig og flaut, sier Tvedt.

Den tidligere fylkesordføreren mener at folkeavstemningen viser en mangel på respekt for regionens innbyggere, spesielt hvis partiet vil opprettholde tidligere avgjørelser basert på folkeavstemninger.

– Jeg har hørt at dere tidligere har hatt lyst til folkeavstemninger, og at dere bare har fått det til i én sak. Det var angående OL i Oslo, og der svarte folk ja. Likevel går Frp ut med leder Siv Jensen i spissen og sier nei, så hvorfor skal vi arrangere folkeavstemning når dere uansett ikke hører på folket, sier Tvedt.

Hva er det reelle alternativet?

Høyres Ragnvald Nilsen ønsket å vite om Frp eller noen andre har sett på hva de faktiske konsekvensene av å ikke få vedtatt Bypakken.

– Det har vært en massiv kampanje som har konsentrert seg om nei til bompenger, men er det noen som har sett på hva konsekvensene av 0-alternativet faktisk er. I konsekvensutredningen var det så lite sannsynlig at det nesten ikke står noe om det, men hvis vi ikke finner en løsning, blir bomstasjonene lagt ned og inntektene der fjernet. Hvilke muligheter har vi da til å utvikle samferdselssektoren de neste 15 årene? spurte Ragnvald Nilsen om.

Nilsen mener at det ikke er noe alternativ til ikke å komme fram til en løsning, da det setter regionens framtid på spill.

– De som takker nei til Bypakken takker samtidig ja til uendelige køer, noe som også vil føre til at næringslivet stopper opp. Vi sitter her og klager på politikerne før oss som ikke har gjort noe, men hva skal de si om oss da hvis vi heller ikke får til noe. Dere så jo hva som skjedde, så hvorfor gjorde dere ikke noe, kommer de til å si om oss. Så hvis du velger å gå inn for nei til bompenger, som er et ryddig politisk standpunkt, må du samtidig akseptere køene. Alternativet er et skrekkscenario uten like, sier Nilsen.

– Alternativet et skrekkscenario

Lederen for samferdselsutvalget, Ellen Solheim (KrF), er enig med Nilsen at de bare må komme til en enighet om Bypakken. Uansett hvor mange spørsmål som gjenstår og hvor langt partiene står fra hverandre i dag.

– Jeg tror alle har tenkt på hva det vil bety å ikke få til en løsning, og jeg er enig med Ragnvald om at det er et skrekkscenario uten like. Jeg tror imidlertid at vi skal klare å komme fram til en god løsning før vi skal fatte vedtaket i desember, men vi har et ekstremt tidspress på oss, forteller Solheim.

Hun tror likevel ikke tidspresset vil påvirke vedtaket, og at Bypakken ikke lider under den dårlige planleggingen blant andre Tom Tvedt og Ragnvald Nilsen beskylder den for.

– Det er ekstremt vanskelig å planlegge så langt fram i tid og estimere kostnader forbundet med de planene. Her snakker vi om et pakke bestående av 25 milliarder kroner, så det er et ekstremt komplisert arbeid som vi ikke kan ta lett på. Det kommer selvsagt til å bli noen kompromiss, men det vi leverer fra oss til Stortinget kommer til å være en solid og sterk innstilling, forteller Solheim.