Stavanger

Lokal verdikommisjon klar til diskusjon:– Kjør verdidebatt

Hvilke verdier står vi for i Stavanger? Det skal den ferske lokale verdikommisjonen undersøke nærmere gjennom meningsutveksling og debatt rundt ulike tema. Første møte går av stabelen mandag på Sting.

To år etter at SV-politiker og samfunnsdebattant Eirik Faret Sakariassen etterlyste en lokal verdikommisjon i en kronikk er et utvalg samfunnsengasjerte mennesker klare til å debattere verdispørsmål for åpen scene.

Første møte mandag

Mandag møtes den lokale verdikommisjonen til debatt for første gang, og initiativtakeren gleder seg.

– Dette blir svært spennende. Jeg tror det er et stort behov for debatt rundt verdier, og da tenker jeg ikke på verdier man kan måle og telle. Spesielt når en får samlet et bredt spekter av meningsbærere med ulik bakgrunn, alder, livssyn og interessefelt rundt samme bord som kan bidra med ulike innfallsvinkler til et tema, sier Faret Sakariassen til RA.

Foreløpig er det planlagt tre møter i høst, så blir det nytt program til våren. Prosjektet verdikommisjonen er tilknyttet debattarenaen Kverulantkatedralen på Sting.

Debattene i verdikommisjonen vil være åpne for alle. Verdikommisjonens medlemmer (se faktaboks) vil diskutere seg i mellom på scenen, men det legges også opp til at publikum kan delta med innspill, spørsmål og meningsytringer. Debattmøtene vil også bli streamet på nett.

– Vi håper at folk stiller og kommer med innspill, spørsmål eller annet. Målet mitt er at vi skal få satt i gang debatter som utfordrer etablerte sannheter og fører til noe. Det tror jeg vi har gode muligheter for å få til, sier Faret Sakariassen.

Viktig debatt

Tora Aasland, med bakgrunn både som tidligere statsråd og fylkesmann i Rogaland, skal lede verdikommisjonen.

Hun hadde ingen betenkeligheter med å si ja til det.

– Det er en god og viktig idé som nå er blitt realisert. Vi har fått til en sammensatt kommisjon som bør kunne gi et interessant utgangspunkt for verdidiskusjoner rundt ulike tema, sier Aasland til RA, og legger til:

– Målet med disse debattene er ikke å komme til enighet om hvert tema. Det er ikke nødvendig, det er debatten og meningsutvekslinger fra ulike perspektiv som blir det viktigste her, sier Aasland.

Aasland tror behovet for et forum for verdispørsmål er stort.

– Det mener jeg bestemt. Det som blir spennende er å se om kommisjonens medlemmer er like flinke til å lytte til andres synspunkter som å forfekte sine egne. Får vi til det har vi et veldig godt utgangspunkt for debatt, sier hun.