Stavanger

Bompenger endelig vedtatt

Fylkestinget vedtok i ettermiddag å innføre forhåndsinnkreving av bompenger på ferjesambandet Mortavika-Arsvågen.

Etter at reguleringsplanene er ferdig utarbeidet i vår, vil det bli utarbeidet et nytt kostnadsoverslag og en ny finansieringsplan for Rogfast.

Det vil avgjøre både hva taksten kommer til å bli, og om gjennomføringen av prosjektet blir en realitet eller ikke. I dag er taksten på strekningen Mortavika-Arsvågen beregnet til 201 kroner for bil, sjåfør og én passasjer, hvorav 101 kroner er ferjetaksten, 64 kroner er bompenger og 36 kroner er passasjertillegg. Med 40 prosent økning, som er satsen som er satt som maksgrense for prosentvis økning, vil en ferjetur med bil, sjåfør og én passasjer koste 281 kroner.

SV og Frp imot

Forslaget i fylkestinget fikk som ventet med seg alle partiene, bortsett fra SV og Fremskrittspartiet.

Vedtaket lyder som følger: «Rogaland fylkeskommune slutter seg til forslaget om innkreving av forhåndsbompenger på ferjesambandet Mortavika-Arsvågen fra og med åpningen av Fv47 T-forbindelsen og fram til byggestart for E39 Rogfast. Forhåndsbompenger skal kreves inn for alle takstgrupper. Taksten skal være lik en økning på 12 soner (tilsvarende som for T-forbindelsen). Dersom Rogfast ikke blir vedtatt skal forhåndsinnkrevde bompenger brukes til planlegging, prosjektering og utbedringstiltak på strekningen E39 Arsvågen-Mjåsund i tråd med tiltaksplan.

Rogaland fylkeskommune viser til tidligere vedtak og ber om at utbyggingsstart for prosjektet søkes forsert til 2014.»

Les mer om saken i onsdagens papirutgave av RA!

Mer fra Dagsavisen