Politikk

Fem millioner til dyrtidspakke – tannhelsestøtte er aktuelt

Flertallet bevilger 5 millioner til en «dyrtidspakke». Det er aktuelt å legge inn tannhelsestøtte som ett av tiltakene.

Flertallspartiene Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet la torsdag fram sitt budsjett for 2024–2027 i formannskapet. Flertallets budsjett ble vedtatt og skal sluttbehandles av bystyret 18. desember.

Det forrige flertallet satte av 25 millioner kroner til en «ekstraordinært tannhelse» i handlings- og økonomiplanen i desember i fjor. Per november i år er 10.528.000 kroner av disse millionene brukt.

Det nye flertallet rører foreløpig ikke denne potten.

– De la inn 25 millioner til dette, og vi må se hvor mye som blir bruk og hvem som bruker det. Vi skal be om en sak på dette og vurdere det etter hvert, sa Tormod Wilson Losnedal (H) til RA.

De drøyt 10 millionene er brukt på 730 innbyggere. Det er fortsatt om lag 200 søknader på bordet. Totalt er det kommet inn 1303 søknader. 182 av dem er avslått.

– Det kommer til å ligge igjen noen penger der til dem som trenger det, sa Losnedal (H).

Flertallet har bevilget 5 millioner til en dyrtidspakke. Det er aktuelt å legge inn tannhelsestøtte som et av tiltakene.

– Det er satt av fem millioner til en tiltakspakke. Vi vil gi kommunedirektøren beskjed om å finne ut hvilke tiltak vi kan bruke dette på. Der kan tannlege fortsatt være. Vi fjerner ingenting. Så må vi ha en vurdering, om det er der det skal gå eller et annet sted og hvor mye som trengs.

Skolemat videreføres – men ikke gratis for alle

Flertallet har besluttet at dagens skolematordning fortsetter som før fram til sommeren. Fra høsten av får elevene ved alle skolene i Stavanger tilbud om skolemat tre dager i uken. Det blir imidlertid bare gratis for noen. Enslige som tjener under 750.000 kroner og par som tjener under én million kroner årlig, skal ikke betale for maten. De som har større inntekt må betale 15 kroner per måltid, noe som tilsvarer 200 kroner i måneden.

Det er opp til skolene om de ønsker skolematordningene. Og hvis skolen tilbyr skolemat, er det opp til foreldrene om deres barn skal ha skolemat.

Mindretallspartiene Ap, SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Sp la også fram sine alternative budsjetter. MDG og Sp var de eneste som slo seg sammen. Alle partiene viderefører gratis skolemat i budsjettene sine og utvider ordningen til å gjelde at alle skoler skal ha skolemat tre ganger i uken.

– Tusen takk til posisjonen for at dere viderefører skolemat, selv om det ikke blir gratis. Jeg vet det betyr utrolig mye for våre innbyggere, sa MDGs Daria Maria Szymaniuk i formannskapet.

Eirik Faret Sakariassen (SV) hadde en noe kvassere tone:

– Det viktigste i SVs budsjett er å utvide gratis skolemat til alle skoler i kommunen. Vi er opptatt av universelle ordninger. De er påfallende at flertallet bruker fire ganger mer på å kutte eiendomsskatt, enn på skolemat til alle barn.

Også Dag Mossige (Ap) kom med et stikk til flertallsalliansen.

– Hvis jeg hørte rett, sa ordføreren at det ikke er saldert skikkelig. Jeg forventer selvfølgelig at det legges fram et lovlig saldert forslag. Jeg har så vidt kikket på det, og noen av salderingene gir meg bakoversveis. Det kan vi komme tilbake til i bystyret.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: