Nyheter

Ber kommunen om hjelp til å hjelpe

Eksistensia og lokalt næringsliv sørger for at 1.400 mottakere i Stavanger får ferske og gode måltider jevnlig. Målet er å mette mager og gjøre dagen litt bedre for mennesker som sliter med å få endene til å møtes.

Høsten 2019 skrev RA om Vaaland Dampbakeri som ga ut overskuddsmat i form av gratis bakervarer til personer med ulike utfordringer.

Etter artikkelen, hvor det ble etterlyst flere mottakere på grunn av et nyåpnet utsalg i Hillevåg, har det skjedd mye.

– Vi har hatt en tidobling av mottakere, og når nå ut til 1.400 mennesker. I samarbeid med lokalt næringsliv leverer vi rundt 400.000 måltider på et godt år. Måltidene deles ut til beboere ved 28 kommunale bofellesskap, omsorgsboliger og direkte til private hjem, sier Frode Daniel Søiland til RA.

Søiland er daglig leder i den ideelle organisasjonen Eksistensia, som organiserer matutdelingen til folk i alle aldre.

Han har videreutviklet samarbeidet med Trygve Ottesen i Vaaland Dampbakeri til å gjelde mer enn bare overskuddsmat. I tillegg har Sørtun Gård på Sviland og Lura Catering blitt med på laget.

Til minne om sønnen

Eksistensia består av 12 frivillige, der noen av dem av ulike grunner ikke kan være i ordinært arbeid.

– Det betyr mye for oss å kunne bidra til å gjøre dagen til andre mennesker bedre, det er inkluderende arbeid i praksis, sier Søiland til RA.

Han forteller at bakgrunnen for at organisasjonen ble til, er at han mistet sønnen sin, Daniel, som bare ble 26 år.

– Han bodde på et av bofellesskapene vi nå gir mat til, sier Søiland, som synes det er fint å kunne hedre sønnen ved å hjelpe andre som også har det vanskelig.

– Organisasjonen ble stiftet i Daniels minne.

Hjelper hjelpeorganisasjoner

Eksistensia deler ikke bare ut brød, baker- og konditorvarer til bofellesskap, omsorgsboliger eller privatpersoner de vet trenger det. De deler også ut mat til ni ulike organisasjoner som driver med viktig arbeid.

– Vi bidrar med matutdeling til for eksempel Open Hands som når ut til de ukrainske flyktningene, vi deler ut mat til Fontenehuset som når ut til mennesker med psykiske utfordringer, og Rusnettkafeen, sier Søiland.

Det siste tilskuddet til Eksistensia er Verket Aktivitetssenter og Frivilligsentralene på Hundvåg og Tasta.

– Det er en fantastisk arena for å nå ut til folk som bor i bydelene, sier Søiland.

Ann Therese Madland i Hundvåg Frivilligsentral roser Eksistensia.

– De er en utrolig viktig samarbeidspartner for oss. Vi mottar ukentlig brødvarer, og det blir brukt i ulike aktiviteter ved Frivilligsentralen, blant annet ved mandagskafeen. Vi kan nå selge påsmurt til 10 kroner i stedet for 25 kroner. Det blir også brukt brødvarer i Ungdom og Fritid sine tilbud som er rettet mot barn og ungdom, og vi deler ut til innbyggere som kommer til bydelshuset, sier Madland til RA.

– Vi ser på det som et viktig bidrag i å utjevne sosioøkonomiske forskjeller. I går hadde vi brød og egg til utdeling, det forsvant på kort tid etter at vi postet det på Facebook. Det viser at det er et stort behov blant ulike grupper i nabolaget og i storsamfunnet vårt, legger hun til.

Også Helene Veastad i Verket Aktivitetssenter snakker varmt om Eksistensia.

– God mat og måltider sammen med andre skaper trivsel og har en god effekt på den psykiske helsen vår. For de fleste er lunsjen på Verket det eneste måltidet de har sammen med andre. Samarbeidet med Eksistensia gir oss høyere kvalitet og mer variasjon i lunsjen. Uten økte kostnader. Eksistensia bidrar til gode matopplevelser, samhold og utjevner økonomiske forskjeller. Vi er veldig takknemlige for jobben de gjør og samarbeidet, sier Veastad til RA.

Har behov for mer midler

Søiland forteller at Eksistensia så langt har levert mat til en verdi av 22 millioner kroner.

– Dette er gjort mulig på grunn av støtte fra Stavanger kommune. Vi har vært i budsjetthøring med de nye flertallspartiene i kommunen, og håper på et videre godt samarbeid med dem. Vi trenger mer penger enn de 70.000 kronene som kommunedirektøren har foreslått i HØP (handlings- og økonomiplan) for 2024 for å ha grunnlag for videre drift.

Søiland forteller at han opplever at byens politikere tar frivilligheten på alvor, og at han er spent på veien videre.

– Vi har lyst til å gi ut mer mat, og nå ut til enda flere, det er nok av mottakere. Med full støtte fra kommunen vil vi klare det.

Budsjettet skal behandles i formannskapet i morgen, torsdag, og i kommunestyret den 18. desember.

Mer fra Dagsavisen