Politikk

Stavanger vil gi solcelle-støtte til borettslag og sameier: - Utrolig positivt

Borettslag og sameier i Stavanger kan få 2,5 millioner kroner til solcellepanel.

Det er allerede vedtatt at Stavanger kommune skal få en ny ordning for solcelle-støtte for borettslag og sameier. Summen som settes av skal hentes ut fra Stavanger kommunes klima- og miljøfond. Den økonomiske rammen og vilkårene for støtten er fremdeles ikke vedtatt.

Kommuneadministrasjonens innstilling er nå klar. Det blir foreslått at den økonomiske rammen er på 2,5 millioner kroner i 2023.

Saken skal behandles i Utvalg for miljø og utbygging og er planlagt til førstkommende UMU-møte på torsdag.

Administrerende direktør i Bate, Merete Eik, berømmer tiltaket.

– Det er utrolig flott! Alle slags tiltak som kan sørge for å redusere strømkostnader og gi mer miljøvennlig strømtilførsel, er utrolig positivt. Dette er et stort pluss til alle som bor i et borettslag eller et sameie som kan få en ny løsning, sier boligbyggelag-direktøren.

Merete Eik

Eik tror en kommunal støtteordning kan få fart på solcelle-satsingen i borettslag og sameier i Stavanger.

– Det er absolutt en stor interesse for solcellepanel. Det merker vi på økte forespørsler for rådgivning innen energi hos oss. Sannsynligvis vil de som er på vippen få de nødvendige midlene til å få det gjennomført. For borettslag med stram økonomi er det en avveining å ta seg råd til å installere solcellepanel og øke felleskostnadene betydelig. I en tid hvor alt er dyrt, er dette utrolig positivt, sier hun.

Vil utsette saken

RA får opplyst av utvalgsleder Rune Askeland (MDG) at saken mest sannsynlig vil bli utsatt i påvente av offentliggjøringen av den statlige Enova-støtten.

Årsaken er at hvis den kommunale støtteordningen er for lik den statlige, risikerer innbyggerne i Stavanger å få avslag fra Enova.

– Vi vil ikke hindre at innbyggerne får penger fra en statlig ordning. Kommunene er alltid glad for penger som kommer fra staten. Hvis Enova gir støtte til lignende Enøk-tiltak, må vi se på om vi skal gjøre en annen vri. Derfor er det ikke lurt å behandle sakene nå.

Den statlige støtteordningen er klar i løpet av mars, og det forventes at den kommunale støtteordningen vil bli behandlet i neste UMU-møte.

Leder i utvalgt for miljø og utbygging og MDG-politiker Rune Askeland mener Stavanger kommune og politiet må være bedre rustet til fellesfyrverkeriet 2022.

Rune Askeland (MDG) forteller at flertallet ikke har bestemt hvor mye de ønsker å bevilge til formålet.

– Flertallet har satt av 50 millioner kroner fra klima- og miljøfondet til Enøk-tiltak, og vi er absolutt innstilte på å sette av betydelige midler til støtteordninger. I fjor brukte vi mye på varmepumpe, i år kan solceller bli årets største støtteordning. Men hvor mye vi kommer til å bruke, kommer vi til å avgjøre når saken kommer opp igjen.

Mindretallet vil doble summen

Kommunedirektøren foreslår at hver søker maksimalt kan få 300.000 kroner i støtte. Midlene vil minst gi støtte til 8,3 borettslag og sameier. Dette mener mindretallet ikke er nok. Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet varsler at de foreslår å doble potten.

– Vi har satt av 100 millioner kroner fra klima- og miljøfondet. Vi mener 2,5 millioner er altfor lite til dette. Til og med en dobling kan nesten være for lite. Likevel er det en bedre start enn det flertallet har satt av, sier Vabø.

Vabø mener understreker viktigheten av lokal energiproduksjon.

– Dette vil ikke bare lette økonomien til den enkelte, men vil også hjelpe betydelig på strømnettet vårt. Produserer de mer strøm enn de bruker, selges det tilbake på nettet. Da blir det også mer kapasitet til andre ting på strømnettet. Det er utrolig viktig at vi har lokal energiproduksjon.

Mette Vabø (V)

Disse vilkårene er foreslått

  • Borettslaget eller boligsameiet må ha adresse i Stavanger kommune.
  • Det anbefales å gi 2000 kroner per kilowattpeak (kWp) som er installert. Kilowattpeak brukes om effekten som skapes av et solcelleanlegg. 1 kWp gir ca. 600-1000 kWh i året.
  • Støtten for etablering av solceller er begrenset til 30 prosent av kostnadene.
  • Maks støttebeløp kan imidlertid ikke overskride 300 000 kroner per borettslag/boligsameie.
  • Tilskuddet gis til borettslag og sameier som helhet, ikke til hver enkelt beboer eller utbygger.
  • Søknader behandles løpende.
  • Midlene utbetales etterskuddsvis.
  • Dersom solenergianlegget er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, forutsettes at denne prosessen kjøres separat.
  • Dersom Enova eller andre aktører etablerer lignende eller tilsvarende støtteordninger, vil kommunens støtteordning bli avviklet, dvs. at nye tilsagn da ikke vil bli gitt.


Nyeste fra Dagsavisen.no: