Fra retten

Kvinne gikk på polet og kjøpte vodka – må i forvaring

En 52 år gammel kvinne har brutt vilkårene for prøveløslatelse. Nå har retten bestemt at hun fortsatt skal gjeninnsettes i forvaring.

Mannen tok med seg kortet til en psykisk utviklingshemmet mann og gikk på polet. Nå må mannen i fengsel. Foto: Tore Bruland

Kvinnen ble i utgangspunktet dømt for legemsbeskadigelse med særlig farlig redskap i tingretten i 1999.

Dette i forbindelse med at hun hadde stukket en person med en kniv.

Dommen ble stadfestet av Gulating lagmannsrett 9. juni 2000 som dømte henne til ett år og ti måneders fengsel, samt sikring.

Denne dommen ble i Gulating lagmannsrett konvertert til forvaring 16. oktober 2003.

Prøveløslatt

I en dom fra 2009 ble kvinnen prøveløslatt. Samtidig er også forvaringsdommen forlenget slik at prøveløslatelsen og forvaringstiden løper fram til 26. juni i år.

Nina Grande, konstituert statsadvokat, sier til RA at kvinnen har hatt et strengt regime der hun de senere årene har vært omgitt av to personer til enhver tid.

– Grunnen til at vi nå har bedt om at kvinnen gjeninnsettes i forvaring er at hun har brutt vilkårene for prøveløslatelse. Vi mener fortsatt at det er et behov for et samfunnsvern når det gjelder 52-åringen, sier Grande til RA og viser til at bruddet fant sted i forbindelse med at 52-åringen hadde såkalt «alenetid».

LES OGSÅ: Banket naboen – må i fengsel

Saken var oppe i Stavanger tingrett i sommer, og der kom retten til at vilkårene ikke var til stede for gjeninnsettelse.

Rogalands statsadvokatembeter har anket dommen og nå har Gulating lagmannsrett kommet til motsatt slutning.

Vilkårene for prøveløslatelse er blant annet at kvinnen skal ha opphold i en gitt bolig, at hun skal kunne holdes tilbake mot sin vilje, og at hun skal avholde seg fra å bruke alkohol og diverse rusmidler.

Halvflaske vodka

Kvinnen har brutt vilkårene flere ganger tidligere, blant annet i form av bruk av narkotika og alkohol.

Sentralt for lagmannsrettens vurdering av saken er at 52-åringen kjøpte og drakk en halvflaske vodka 29. desember 2015.

LES OGSÅ: Fikk 300.000 kroner i bot for promillekjøring

52-åringen forklarte at hun var på et treningssenter og at hun klarte å gå ubemerket derfra til et vinmonopolutsalg i Stavanger-distriktet der hun kjøpte brennevinet.

Dette tok hun med seg inn i boligen uten at det ble oppdaget. På rommet tømte hun flasken i seg og la seg til å sove.

52-åringen forklarte at hun var fullt klar over at hun ikke hadde lov til dette, at hun satset på at det ikke ble oppdaget og at hun var kjent med hvilke konsekvenser dette ville få for henne.

Retten delte seg i spørsmålet om vilkårsbruddet, der den ene meddommeren kom til at dette ikke var alvorlig.

LES OGSÅ: Tok p-bot til retten – det skulle han ikke ha gjort

Flertallet viste til at alle handlinger som begrunner forvaring er begått mens kvinnen var ruset.

Retten viste også til at kvinnen har en lav terskel for å være voldelig eller komme med trusler når hun er ruset.

Retten kom videre til at vilkårsbruddet var alvorlig, at det fortsatt er fare for at hun på nytt vil begå alvorlige voldsforbrytelser dersom hun løslates og at hun skulle gjeninnsettes i forvaring.