Fra retten

Stavanger kommune må betale lege 400.000 kroner i erstatning

Stavanger kommune må betale en tidligere fastlege erstatning for å ha sagt opp fastlegeavtalen med ham.

Da saken gikk i Stavanger tingrett i mai i fjor, ble kommunen frifunnet.

I den forbindelse ble den tidligere fastlegen også dømt til å betale 158.685 kroner i sakskostnader.

LES OGSÅ: Må betale 158.685 kr. i saksomkostninger:Fastlege tapte mot kommunen

Dommen ble anket til Gulating lagmannsrett, og nå har legen fått delvis medhold.

Legen har vært fastlege ved et legesenter i Stanger kommune.

Men 31. mai 2013 sa Stavanger kommune opp fastlegeavtalen med øyeblikkelig virkning.

LES OGSÅ: Tiltalt for å ha hjulpet lege med heleri av penger

Bakgrunnen for det var at legen stadig kom for seint på jobb, forlot kontoret midt på dagen med ventende pasienter og en rekke andre omstendigheter.

Da legen møtte i retten, la han ned påstand om at oppsigelsen av fastlegeavtalen var ugyldig.

Det fikk han ikke medhold i.

Lagmannsretten kom til at legen har misligholdt sine plikter etter fastlegeavtalen med tilhørende normer, men ikke vesentlig slik at heving med umiddelbar virkning var berettiget.

Seks måneders oppsigelse

«Retten finner det klart at misligholdet var av en slik karakter og omfang at det var grunnlag for Stavanger kommune til å si opp fastlegeavtalen med avtalt oppsigelsesfrist på seks måneder», heter det i dommen.

Retten kom til at det var en rekke episoder der legen hadde fravær som fikk konsekvenser for pasientene.

Retten la også til grunn at det oppsto langvarige og intense spenninger mellom legen og de øvrige legene ved legesenteret.

LES OGSÅ: Eiendomsselskap i Sandnes konkurs

Blant annet var disse konfliktene knyttet til at legen var for sen med innbetalinger av fellesutgifter på legekontoret, men også bekymring for hvordan han drev sin medisinske praksis faglig.

Sov mens pasienter ventet

«Retten legger til grunn at legen ved enkelte anledninger ble funnet sovende på sitt kontor mens han hadde pasienter som ventet, samt at det er påvist noen tilfeller av mangelfull journalføring, mangelfull håndtering av arbeidsrelatert post og mangelfull oppfølgning av prøver tatt av pasienter», heter det i dommen.

Retten kom til at heving av fastlegeavtalen med umiddelbar virkning var uberettiget og at legen hadde krav på erstatning.

LES OGSÅ: Kvinner ville finne på noe – stjal diamantring til 80.000 kroner

Siden retten mente at fastlegens avtale kunne sies opp med seks måneders oppsigelsesfrist, ble erstatningen begrenset til tap av seks måneders lønn, noe som skjønnsmessig ble fastsatt til 400.000 kroner.

Legen ba også om å få oppreisningserstatning, noe han ikke fikk da retten mente at Stavanger kommune hadde en saklig grunn til å terminere fastlegeavtalen med ham.

Stavanger kommune ble også dømt til å betale 150.000 kroner i saksomkostninger til legen.

LES OGSÅ: Oljeektepar dømt for produksjon av marihuana

Bent Endresen, legens advokat, sier til RA at dommen er langt mer nyansert enn tingrettens dom.

– Og legen får delvis medhold. Likevel er vi ikke enig i lagmannsrettens vurdering om at kommunen hadde rett til å si opp fastlegeavtalen. Nå skal vi lese dommen grundig, og se om det er grunn for å anke den videre, sier Endresen til RA.