Disse husene fikk pris

Det stod mellom Nye Gamlingen, Norges Bank-bygningen og kvartalet til Industri Energi i Kongsgata da Stavanger kommunes byggeskikkpris for 2019 skulle deles ut.

Og vinneren som ble hedret på Ledaal fredag ettermiddag, ble Indutstri Energi-kvartalet i Kongsgata 52-60. Slik er juryens begrunnelse:

"Kongsgata 52–60 representerer en interessant tilnærming til hvordan den bygde byen tas i bruk på en ny måte, og hvordan mindre bygninger kan slås sammen for å romme en stor arbeidsplass.
Ved å rehabilitere bygningene mot Kongsgata, og legge til nye bygninger, er opplevelsen og identiteten til Kongsgata bevart. De nye byggene er moderne i sitt formspråk, samtidig som de i rytme og skala kompletterer gateløpet i god dialog med de eksisterende bygnin­gene. Nybygget mot Bergelandsgata tar i bruk tegl på en ny og spennende måte, og binder sammen den småskala trehusbebyggelsen mot Kongsgata og 90-tallsbebyggelsen i Bergelandsgata.

Det arkitektoniske grepet gjør Kongsgata 52-60 til et foregangsprosjekt som viser hvordan større bedrifter kan etablere seg i byen ved å ta i bruk eksisterende bygningsmasse.

Kongsgata 52-60 viser en ny og kreativ måte å ta i bruk den bygde byen på, og er et godt eksempel på at man kan få til næring i sentrum og samtidig bevare byens kvaliteter.

Den gode byen er en miks av ulike funksjoner, og arbeidsplasser i sentrum er et viktig premiss for det gode bylivet."

LES OGSÅ: Bygget om et helt trehuskvartal

Juryen har seks stemmer, men byens befolkning får også si sitt. Av de over 2000 stemmene fikk Industri Energi 46,4 prosent, Gamlingen 32,8 prosent og Norges Bank 20,8 prosent. Dermed fikk Industri Energi en ekstra stemme da juryen skulle ta sin beslutning.

Link Arkitektur og Norconsult har vært arkitektene bak storombyggingen i Kongsgata, mens Link Arkitektur også har vært landskapsarkitekter.

LES OGSÅ: Disse er nominert til byggeskikkpris