Bedre kommunale årsregnskaper enn ventet

Fjorårets årsregnskap for Stavanger, Rennesøy og Finnøy ferdigstilles nå, og de ser bedre ut enn ventet for de tre kommunene som nå er sammenslått.

2019 har vært preget av kommunesammenslåingen mellom de tre kommunene Rennesøy, Finnøy og Stavanger som ble sammenslått 1.1.2020.

– Driften har likevel gått som normalt, og årsregnskapet for de tre kommunene viser et bedre resultat enn forventet, det opplyser økonomisjef i Stavanger, Hilde Vikan, på kommunens nettsider fredag. 

Det foreløpige regnskapet for Stavanger kommune viser et netto driftsresultat på 260 millioner kroner, tilsvarende 2,4 prosent av samlede driftsinntekter. Gjeldsgraden ble på 63 prosent. Egenfinansieringen av investeringene i 2019 var på 55 prosent.

For Rennesøy viser regnskapet et netto driftsresultat på 3,3 prosent, mens Finnøy har et netto driftsresultat på - 2,1 prosent.

LES OGSÅ: Randaberg-topp blir Sandnes-topp

Kommunedirektøren: – Kostnadsvekst bekymrer

Driften i tjenesteområdene ble imidlertid høyere enn budsjett og dette gjelder særlig innenfor oppvekst og utdanning, samt helse og velferd.

– Betydelig høyere skattevekst på slutten av året og fallende arbeidsledighet viser at regionen har en positiv utvikling, men kostnadsveksten i tjenestene vekker bekymring, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide som viser til at handlingsrommet i 2020 er stramt.

Les mer om kommunenes årsregnskaper her. 

Prosessen videre

Årsregnskapene for Stavanger, Rennesøy og Finnøy overleveres nå til revisjonen.

Årsrapportene og årsregnskapene 2019 skal deretter til behandling i formannskapet 30. april og i kommunestyret 11. mai 2020.