Politikk

Disse skal styre Stavanger de neste fire årene

Det nye flertallet i Stavanger presenterte seg: Sissel Knutsen Hegdal (H) blir som ventet ordfører, mens Henrik Halleland (KrF) blir varaordfører de neste fire årene.

Torsdag formiddag holdt det nye flertallet i Stavanger, Høyre, Frp, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet, pressekonferanse i Allservice sine lokaler i Stavanger.

Der ble det klart at Sissel Knutsen Hegdal (H) blir ordfører og Henrik Halleland (KrF) blir varaordfører i Stavanger.

Påtroppende ordfører Sissel Knutsen Hegdal og alle gruppelederne fra samarbeidspartiene var til stede.

– Jeg synes det er utrolig kjekt at vi har lykkes med å diskutere og fordele verv, og tenke framover. Jeg er ikke overrasket over det, for vi har hele tiden hatt et veldig godt grunnlag, og veldig stor enighet om de viktige sakene, sier Knutsen Hegdal til RA.

På pressekonferansen sa det nye flertallet at de ikke vil legge fram en detaljert plattform ennå.

– Vi baserer samarbeidet på de to budsjettene vi har lagt fram i opposisjon de to foregående år. Der er det veldig viktige saker som vi tar med oss videre, som det er enighet om at vi skal jobbe for å fullføre, sier Knutsen Hegdal.

– Vi har diskutert muligheten for å lage en plattform, men det ønsker vi at hele kommunestyregruppen skal få være med på. Dette er ikke noe som skal skje på gruppeleder-nivå, men vi skal inkludere hele laget, og ikke minst de som skal lede de ulike utvalgene, legger hun til.

F.v: Karl W. Sandvig (PP), Henrik Halleland (Krf), Leif Arne Moi Nilsen (Frp), Sissel Knutsen Hegdal (H), Mette Vabø (V) og Tormod Wilson Losnedal  (H)
Sissel Knutsen Hegdal (H)

Les også: Disse skal styre Rogaland sammen

– Kribler i magen

Etter pressekonferansen sier påtroppende ordfører Knutsen Hegdal at de siste dagene har vært veldig travle, med lite søvn.

– Men det har vært fantastisk kjekt. Det har kriblet i magen både fordi jeg var nevøs for det endelige stemmeresultatet, og nå kribler det i magen når jeg tenker framover på alt vi skal i gang med de neste fire årene. Jeg gleder meg til å snakke med næringslivet, jeg gleder meg til 900-årsjubileet til byen … Det er så mye forventninger, engasjement og energi som ligger rundt alt dette.

– Hvis du skal oppsummere litt – hva kan Stavangers innbyggere vente seg de neste fire årene?

– De kan vente seg en politisk ledelse som kommer til å være veldig opptatt av å samarbeide i regionen. Og en ledelse som er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, samt at det er viktig for oss å prioritere de gruppene som av ulike grunner har falt utenfor – det er derfor vi er på Allservice i dag, sier hun.

Videre peker hun på at de vil jobbe for kjerneoppgavene til kommunen, og viser blant annet til en økning i antall barn som lever i lavinntektsfamilier, utviklingshemmede som ikke har dagsenterplass og lange køer for å få kommunale boliger.

– Noe som er viktig for meg og hele laget mitt, er at vi er opptatt av tillit. Vi er opptatt av å gi gode rammer til skolene, barnehagene og sykehjemmene – og la de selv få lov å prioritere. Vi skal ikke detaljstyre dem, de vet best hvordan midlene bør brukes og prioriteres.

---

På pressekonferansen ble det klart hvilke partier som får leder og nestleder i de ulike utvalgene:

  • Utvalg for helse og velferd: Høyre får leder og nestleder.
  • Utvalg for klima og natur (Ny): Venstre får leder, og Høyre får nestleder.
  • Utvalg for utbygging: Frp får leder, og Høyre får nestleder.
  • Utvalg for oppvekst og utdanning: Venstre får leder, Høyre får nestleder.
  • Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog: Høyre får leder, og Venstre får nestleder.

Utvalg for arbeidsliv og lønn avvikles.

---

Frp: – Ikke viktig å bli varaordfører

Leif Arne Moi Nilsen, gruppeleder i Stavanger Frp, sier til RA at det nye politiske flertallet er «drømme-scenarioet.»

– Det er dette vi har jobbet med i tre år, vi har laget to budsjetter sammen som er forankret i gruppene, som gjør det ganske mye enklere å stake ut en kurs nå, sier han.

– Noen hadde nok forventet at jeg skulle bli varaordfører, men jeg er mer opptatt av å bygge laget, og nå har vi fått veldig godt betalt i posisjoner. Vi har fått lederen i byutvikling, lederen i det som skal hete byggeri-utvalget (tidligere UMU), og vi har i tillegg fått inn en person til i hvert av de utvalgene. I formannskapet, som er en veldig viktig arena, der har vi krav på to, men vi har fått inn tre. Så vi har søkt politisk makt, framover en prestisjejobb, sier Moi Nilsen, som likevel passer på å rose Henrik Halleland i KrF som har fått jobben.

– Det er helt naturlig at han tar den biten.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp)

– Viktig med familie og helse

Påtroppende varaordfører, Henrik Halleland (KrF), synes den nye rollen sin er spennende.

– Det er en utrolig spennende rolle å få lov å være varaordfører i Stavanger. Stavanger er en stor og viktig kommune i Rogaland, og det er en stor og viktig kommune i regionen Nord-Jæren. Det er en tillitserklæring av de store, og jeg er veldig glad for å kunne gå inn i den posisjonen.

Han peker på flere ting som blir viktig for KrF de neste fire årene:

– Det er viktig for oss å gjøre KrF sin politikk kjent inn i dette samarbeidet. Det gjelder de sakene vi har frontet i valgkampen – blant annet situasjonen småbarnsfamilier er i nå, de har det travelt og opplever press på økonomien. Vi er opptatt av å lage tiltak som gjør det litt lettere for de, og som utjevner forskjellene i samfunnet.

– Også er vi opptatt av dette med helse og eldre, det går for sent med investeringene våre i kommunen, det gjør at vi ikke klarer å få omsorgsboliger til de som skal ha, og det må vi gjøre noe med. Vi må bygge mer plasser, vi kommer til å komme i manko i framtiden, og da må vi ikke ligge såpass etter at vi kommer til å få oss en skikkelig smell, sier Halleland.

Nytt utvalg

Gruppeleder i Venstre, Mette Vabø, er fornøyd med at Venstre har kapret lederrollen i to utvalg: Utvalg for oppvekst og utdanning, og utvalg for klima og natur – som er et nytt utvalg. Det er tidligere utvalg for miljø og utbygging (UMU) som nå er delt i to nye utvalg – altså klima og natur-utvalget, og et utbyggingsutvalg som Frp har fått lederen i.

– Hva blir viktig for Venstre de neste fire årene?

– Først og fremst må vi ta skikkelig tak i klima og natur-krisen, det er en veldig alvorlig situasjon vi står oppe i. Vi er den første generasjonen som merker klimaendringene, og vi er den siste som kan gjøre noe med det. Så jeg er veldig glad for at jeg har fått med meg de andre partiene i at nå skal vi virkelig prioritere dette arbeidet i et eget utvalg. Det håper jeg blir et godt utvalg som klarer jobbe sammen for gode løsninger som gir kraftige kutt i klimagassutslipp og som tar vare på naturen.

– I tillegg er vi glad for å få leder i oppvekstutvalget. Der skal vi sørge for at framtidige generasjoner trives og får den opplæringen de har krav på, og da er det viktig for oss å sørge for at kompetanse lønner seg, og det er viktig å styrke laget rundt eleven og gi læreren mer tid til å være lærer for å øke motivasjonen.


Mer fra Dagsavisen