Nyheter

Disse skal styre Rogaland sammen

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre danner flertall i Rogaland fylkesting.

Onsdag ble det klart at de fire partiene Høyre, Frp, KrF og Venstre har forhandlet ferdig en avtale om å danne flertall i Rogaland fylkesting. Avtalen innebærer at partiene vil stå sammen om en felles politisk plattform, et forpliktende budsjettsamarbeid og valg av fylkesordfører, fylkesvaraordfører og andre ledende tillitsverv.

Ole Ueland fra Høyre blir fylkesordfører, og Svein Erik Indbjo fra Frp blir fylkesvaraordfører. Anne Kristin Bruns fra KrF skal sitte i fylkesutvalget og lede opplæringsutvalget, og Kjartan Alexander Lunde skal sitte i fylkesutvalget. Det melder partiene i en felles pressemelding.

Høyre skal ha fire representanter i fylkesutvalget, Frp to, KrF to og Venstre en. Høyre skal ha leder i samferdselsutvalget, KrF i opplæringsutvalget, Venstre i regional-, kultur- og næringsutvalget og Frp i administrasjonsutvalget.

Fylkestingsvalget mandag 11. september ga de fire partiene til sammen 27 mandater i fylkestinget, og utgjør et tydelig flertall. Det kreves 24 mandater for flertall i Rogaland fylkesting.

– Den politiske plattformen legger til grunn at Rogaland skal være et foregangsfylke innen skole, samferdsel og regional utvikling. Vi skal bygge et fylke som er vekstkraftig, grønnere og mer verdiskapende, og vi skal være på lag med de som skaper framtidens jobber. Vi skal sørge for et bedre regionalt samarbeid, på tvers av både kommune-, fylkes- og partigrenser for å fronte viktige Rogalandssaker. Skal vi lykkes bedre må vi samarbeide og stå mer sammen, sier Ole Ueland, Svein Erik Indbjo, Anne Kristin Bruns og Kjartan Alexander Lunde, i pressemeldingen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: