Nyheter

Kutter ikke i hurtigbåtruter ennå

Dagens rutestruktur blir opprettholdt fram til oppstart av ny kontraktsperiode i 2023.