Nyheter

Investerer i videre utvikling av Åsgard-feltet

Partnerne i Åsgard-lisensen har besluttet å investere i underkant av 1,4 milliarder kroner for videre utvikling av feltet og gjennomføre Åsgard B lavtrykksprosjekt.

Det skriver Equinor i en pressemelding.

– Vi er glade for at lavtrykksprosjektet er besluttet av Åsgard-eierne. Prosjektet vil øke utvinningen fra dagens Smørbukk-brønner og bidra til å nå planlagt utvinning for feltet. Vi tildeler også kontrakt til Aker Solutions som vil gi verdifull aktivitet og bidra til å opprettholde arbeidsplasser i en krevende tid, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Åsgard-feltet i Norskehavet kom i produksjon i 1999, og overgang til lavtrykksproduksjon er viktig for å sikre økt utvinning fra feltet.

– Vi kan fortsatt utvinne 400-500 millioner fat oljeekvivalenter fra feltet. Med dagens oljepris betyr det en verdiskapning på mellom 150 og 200 milliarder kroner. Feltet har i dag en utvinningsgrad på nesten 50 prosent, men vår ambisjon er å hente ut 60 prosent av hydrokarbonene i reservoarene før feltet må stenges ned, sier Randi Hugdahl, produksjonsdirektør for Åsgard-feltet.

Videre i pressmeldingen opplyses det at det valgte konseptet er en modifikasjon på plattformen for å redusere innløpstrykket ved å bytte ut reinjeksjonskompressorene og bygge om deler av prosessanlegget.

Kontrakt tildelt Aker Solutions

Aker Solutions ble i desember 2019 tildelt en FEED-kontrakt (forprosjektering og design) for modifikasjonsarbeid på Åsgard B i forbindelse med lavtrykkprosjektet. Kontrakten er nå utvidet til en EPCI-kontrakt (prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon). EPCI-kontrakten har en verdi på omtrent 800 millioner kroner og vil gi 415 årsverk fordelt over fire år for leverandøren. 240 årsverk vil være tilknyttet prosjektledelse og prosjektering som skal utføres på Aker Solutions sitt kontor i Trondheim, og 45 årsverk knyttet til prefabrikasjon som skal gjøres på verftet i Egersund. Arbeidet starter umiddelbart, og skal etter planen pågå ut 2024.

Oppstart av lavtrykksproduksjon er planlagt i 2023.