Nyheter

Sykkelbutikk gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Sykkel AS som fredag var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Sykkel AS er det juridiske navnet bak butikken Sykkelzentrum som har holdt til i Solaveien i Sandnes.

Sykkel AS opplyste at den samlede gjelden er på 3.548.300 kroner og at selskapets aktiva vesentlig består i varelager og kundefordringer med en samlet anslått verdi på omkring 2.906.186 kroner.

Butikken omsatte for 11,2 millioner kroner i 2019.

LES OGSÅ: Firma som har drevet med boligbygging og eiendomsutvikling gikk konkurs

Virksomheten var fram til fredag igangværende og butikken har hatt ti ansatte.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 10. mars.

LES OGSÅ: Cateringfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Busselskap gikk konkurs