Nyheter

Firma som har produsert byggevarer gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var Pentagon AS som tirsdag var i Jæren tingrett og begjærte oppbud.

Pentagon AS har stått bak Pentagon Aluminium som har holdt til i Rogneveien på Klepp.

Firmaet har produsert dører, vinduer og fasader i aluminium.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på fem millioner kroner og at firmaets aktiva har en anslått verdi på 500.000 kroner. Virksomheten var fram til tirsdag igangværende ned tre ansatte.

LES OGSÅ: Byggefirma gikk konkurs

Pentagon AS omsatte i 2019 for litt over 3,3 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt 928.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 8. mars.

LES OGSÅ: Gravemaskinfirma slått konkurs

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk gikk konkurs