Nyheter

Pizzasted gikk konkurs

Det var Forus Pizza AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud tirsdag.

Forus Pizza AS er det juridiske navnet på Pizzaco-stedet som har holdt til i Godesetdalen 10.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 300.000 kroner og at selskapets aktiva har en samlet anslått verdi på ca. kr 20 000,-. Virksomheten har vært igangværende og bedriften har hatt syv ansatte.

LES OGSÅ: Dagligvarefirma slått konkurs

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven $ 60, jf. $$ 6l og 62 for å ta begfæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 17. februar.

LES OGSÅ: Take away-sted gikk konkurs

LES OGSÅ: Hotell gikk konkurs