Nyheter

Slik påvirkes skoler og barnehager i Stavanger av nye smitteverntiltak

Regjeringen innførte søndag 3. januar nye nasjonale smitteverntiltak. Med bakgrunn i disse har Stavanger kommune besluttet hvordan skoler og barnehager skal drives de neste ukene.

Kommunen skriver i en pressemelding mandag ettermiddag at de har besluttet at barneskoler og ungdomsskoler skal drives på rødt nivå fra og med tirsdag 5. januar, i første omgang til 18. januar.

Barnehagene holdes på gult nivå, som før jul.

– Vi ønsker å skåne de yngste så mye som mulig, og har derfor besluttet å beholde barnehagene på gult nivå, sier Helene Ohm, direktør for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune.

Videre i pressemeldingen står det at rødt nivå på barne- og ungdomsskole innebærer blant annet begrensning av kontaktpunkter og størrelser på grupper, samt varierende oppmøtetidspunkt.

LES OGSÅ: Slik blir semesterstart ved UiS

Egne beredskapsplaner

Alle skolene har sin egen beredskapsplan for drift på rødt nivå.

– Vi anbefaler alle foresatte å følge med på oppdateringer på skolens hjemmeside, ettersom det kan være praktiske forskjeller fra skole til skole, sier Ohm. Hun legger til at de ansatte nå har svært god erfaring med å tilrettelegge for trygge og gode hente- og bringesituasjoner.

Morgen-SFO holder stengt og det kan bli redusert åpningstid om ettermiddagen den første uka på rødt nivå. Dersom noen foreldre får utfordringer med dette på tirsdag, bes de ta kontakt med skolen for nærmere avtale.

LES OGSÅ: 31 nye smittede i Stavanger - nytt virus påvist

Dette betyr nivåene

Gult nivå i barnehagene: 

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsing og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Rødt nivå i barneskolen:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
 • Dele klasser inn i mindre kohorter.
 • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig.
 • Tilstrebe samme kohorter på SFO som i skolen.
 • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte.
 • Unngå trengsel og store samlinger.
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter.
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever.

Rødt nivå i ungdomsskolen:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
 • Dele klasser inn i mindre kohorter.
 • Kohortene bør ha faste klasserom.
 • Ansatte bør komme til klasserommet.
 • Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte.
 • Unngå trengsel og store samlinger.
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter.
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever.