Nyheter

Frivillige organisasjoner i Stavanger får 48,7 millioner

Regjeringen deler ut 48,7 millioner kroner til 467 organisasjoner i Stavanger.

Tildelingen av momskompensasjon til frivillige organisasjoner er nå kommet. Utbetalingen skjer i desember. Pengene kommer fra regjeringen, men det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som utbetaler.

Kjartan Alexander Lunde (V), Ole Ueland (H) og Solveig Ege Tengesdal (KrF) mener midlene betyr ekstra mye i år. Organisasjonene kan bruke midlene til å opprettholde aktivitet. Det betyr mye for aktivitet i nærmiljøene, uttaler trioen i en pressemelding mandag.

Ordningen når hele bredden av frivillige organisasjoner. Blant dem som får tilskudd i Stavanger er det 153 idrettsklubber, 105 organisasjoner innen kultur og kunst, 51 sosiale foreninger, 43 tros- og livssynsorganisasjoner og 36 barne- og ungdomsorganisasjoner.

LES OGSÅ: Næring, barn og unge sentralt i flertallsbudsjettet (+)

– Løftet om kompensasjon som lå i Frivillighetsmeldingen er nå innfridd. Frivillige organisasjoner får nå forutsigbare rammer. Frivillighet er bærende i norsk kulturliv. Halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i ulike former for frivillig arbeid, og det gjør at Norge har et levende kulturliv, sier Ole Ueland, gruppeleder for Rogaland Høyre.

Solveig Ege Tengesdal (KrF) sier vi trenger et samfunn der vi bryr oss om og stiller opp for hverandre.

– Frivillige og ideelle organisasjoner er helt avgjørende for nettopp dette. Uten frivilligheten og dugnadsånd stopper Norge opp, sier Ege Tengesdal, som er gruppeleder for Rogaland KrF.

– Vi er helt avhengig av de mange tusen enkeltpersonene som gjør en uvurderlig frivillig innsats for sine lokalsamfunn. Frivilligheten bygger sterke fellesskap og uten de frivillige, ville Norge vært et fattigere land, sier Kjartan Alexander Lunde, gruppeleder for Rogaland Venstre.

LES OGSÅ: Frykter at identiteten til Nytorget forsvinner (+)