Nyheter

15 prosent færre arbeidsledige

Arbeidsledigheten i Rogaland falt med 15 prosent i september. Og det er over 3000 ledige stillinger.

I september har det blitt over 1600 færre som står helt uten arbeid i fylket. Det er en nedgang på 15 prosent den siste måneden.

Ved utgangen av september var 9759 personer helt uten arbeid i Rogaland.

Det er 3,8 prosent av arbeidsstyrken, viser ferske tal fra Nav Rogaland.

– Gjennom hele september har vi sett en positiv utvikling i fylket. Mange bransjer opplever stor usikkerhet, men nedgangen indikerer òg at det er god aktivitet i fleire næringer, sier direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen i en pressemelding fredag.

LES OGSÅ: Byggefirma slått konkurs av kemneren og Skatteetaten

Nærmer seg landssnittet

Arbeidsledigheten på landsbasis ligger på 3,7 prosent. Bruttoarbeidsledigheten, som inkuderer helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 4,1 prosent i Rogaland.

7138 personer står delvis uten arbeid ved utgangen av måneden. Det er nedgang på 150 personer sammenlignet med august.

LES OGSÅ: Merkelig oppførsel ved skole

Nedgang i alle aldersgrupper

Ledigheten går ned i alle aldersgrupper. Høyest arbeidsledighet finnes i aldersgruppa 20 år til 24 år og 25 år til 29 år med henholdsvis 5,4 prosent og 5,1 prosent.

– Det er viktig å understreke at vi fortsatt har høy arbeidsledighet i fylket. Konkurransen om de ledige jobbene er hard, men vi registrerer at det blir lyst ut mange stillinger i Rogaland, sier Haftorsen.

Over 3000 ledige stillingar

I september ble 3311 stillinger lyst ut offentlig.

– Selv om det er en nedgang på 19 prosent sammenlignet med i fjor, så er det en betydelig mengde ledige jobber gitt situasjonen i arbeidsmarknaden, påpeker Nav-direktøren.

Bare innenfor helse, pleie og omsorg alene ble det lyst ut over 750 stillinger i september. Det er 20 prosent mer enn på same tid i fjor.

I bygg- og anlegg ble over 450 stillinger lyst ut forrige måned. Det samme gjelder for ingeniør- og IKT-fag.

– Dersom en ikke er kvalifisert for jobb innanfor bransjer der det er behov for arbeidskraft, er det nå lagt til rette for å kombinere dagpenger med utdanning fram til sommaren 2021, minner Nav-direktør Haftorsen om.

Stavanger høyest ledighet

De fleste kommuner i fylket har nedgang i arbeidsløysa. Unnataket er Utsira og Lund. Høyest ledighet er det på Nord-Jæren.

I Stavanger og Sola er 4,5 prosent helt uten arbeid, mens Sandnes har 4,3 prosent. Haugesund og Gjesdal har 3,9 prosent.

Bokn, Suldal og Sauda har lavest arbeidsledighet med henholdsvis 0,9 prosent, 1,7 prosent og 1,8 prosent.

LES OGSÅ: Slik har korona påvirket næringslivet: – Mørke skyer

Mange ledige innen reiseliv

Blant personar helt uten arbeid er det nedgang eller stabilt innanfor alle yrkesgrupper.

Reiselivsnæringen og transportnæringen er fremdeles hardest rammet.

– Reiseliv og transport har siden starten av koronapandemien vært bransjene som er hardest rammet. Det er de fortsatt, med cirka 1200 helt uten arbeid . Industriarbeid, bygg- og anlegg og butikk- og salsarbeid er også yrkesgrupper med høy arbeidsledighet, sier Haftorsen.

LES OGSÅ: Buss for tog i høstferien