Byggefirma slått konkurs av kemneren og Skatteetaten

Betalte ikke skatt og avgifter.

Det var Skatteetaten og Haugesund Kemnerkontor som begjærte at firmaet Bygg & Industriservice AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 302.255 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Firmaet har holdt til i Haugesund og omsatte i 2018 for litt over 1,6 millioner kroner. Samme år fikk firmaet et negativt resultat på 548.000 kroner før skatt.

Ingen fra Bygg & Industriservice AS møtte til torsdagens rettsmøte i Haugaland tingrett og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær.

Retten viste til at det tidligere er framlagt en bekreftelse på at Bygg & Industriservice AS er insolvent. Retten viste også til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

LES OGSÅ: Elektrikerfirma gikk konkurs

I tillegg kom retten til at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Lise Margrethe Østensjø Waage er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 18. november.

LES OGSÅ: Legesenter gikk konkurs

LES OGSÅ: Pub gikk konkurs