Nyheter

Verksted gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

###

Det var Åkra Mekaniske AS som tirsdag var i Haugaland tingrett og begjærte oppbud.

Åkra Mekaniske AS har holdt til i Åkrehamn og opplyste at den samlede gjelden er på 220.000 kroner og at selskapets aktiva som består av anleggsmaskiner og driftsløsøre har en anslått verdi på 80.000 kroner.

Firmaet omsatte for 370.000 kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 14.000 kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Sykkelbutikk gikk konkurs

Det ble også lagt til grunn at betalingsvanskene ikke er av forbigående art, og dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Maria Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 1. oktober.

LES OGSÅ: Klinikk gikk konkurs

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk gikk konkurs