Nyheter

Kjøreskole gikk konkurs

Torsdag var det slutt for en kjøreskole.

Foto: Tore Bruland

– Det var Bil og Mc Trafikkskole AS som torsdag var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Bil og Mc Trafikkskole AS har holdt til på Lagårdsveien i Stavanger og opplyste i retten at den samlede gjelden er på 381.000 kroner.

Det ble også opplyst at selskapets aktiva har en samlet verdi på omkring 55.000 kroner.

Firmaet omsatte i 2018 for litt over to millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 59.000 kroner.

LES OGSÅ: Bakeri gikk konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. juni.

LES OGSÅ: Kafé slått konkurs

LES OGSÅ: Klesbutikk gikk konkurs