Nyheter

70 syke i kø – 26 senger står tomme

Rundt 70 syke står i kø for sykehjemsplass i Stavanger. Hele Lervig sykehjems 6. etasje, med 26 plasser, har stått tomt i over ett år.

Bilde 1 av 5

Sengene, såpen i dispenserne, papiret i holderne, kjøkkenutstyret og dynene er klare for bruk i sjette etasje i staselige Lervig sykehjem. Det er bare noe som mangler: Pasientene.

– Det er en skandale at en hel etasje med 26 sykehjemsplasser står tom i over ett år, så lenge det er rundt 70 personer på sykehjemskø, sier Aud Klovning Knudsen, styremedlem i Senior Norge, avdeling Rogaland.

73 på venteliste

I 2017 var det 73 personer på venteliste til sykehjemsplass i Stavanger. Lervig sykehjem ble åpnet i februar 2018, og erstattet Mosheim, Vålandstunet og Domkirkens sykehjem.

SVs gruppeleder Eirik Faret Sakariassen opplyser at partiet tok opp overføring av pasienter fra Domkirkens sykehjem i november, og svaret var da at forhandlingene pågikk fortsatt, og at det ikke var mulig å si nær forhandlingene vil være sluttført.

– Vi har et helt nytt, moderne og fint sykehjem i Lervig, og da er det for galt at det ikke tas i bruk, når det samtidig er stort behov for flere plasser, sier SVs ordførerkandidat.

Vil åpne raskt

Sakariassen peker på at det i Ap, SV, MGD og Rødts alternative 2019-budsjett er satt av penger til å bygge ett nytt sykehjem i Stavanger. SV vil i levekårstyret foreslå at Rådmannen legger fram en sak om hvor raskt kommunen kan åpne sjette etasje, og at kostnadene innarbeides i den første tertialrapporten.

– Behovene er store, i tillegg til rundt 70 alvorlig syke som står på ventelisten, er det også mange som reelt sett har behov for plass, men som har fått avslag, sier Ingrid Kristine Aspli, SV-listekandidat og levekårpolitiker.

– Forhandlingene tar tid

– De 26 sykehjemsplassene i sjette etasje skal overføres fra Domkirkens sykehjem, men forhandlingene har tatt lengre tid enn vi har regnet med, sier Kåre Reiten (H), leder i kommunalstyret for levekår.

 – Men hvorfor ikke uansett ta i bruk de 26 sykehjemsplassene på Lervig i bruk, siden det står anslagsvis 70 personer i kø for sykehjemsplass i Stavanger? Det vil være viktig for både de som trenger plass og for de pårørende?

– Det hadde vært gledelig å kunne ta plassene i bruk nå, men det vil også innebære økte driftsutgifter på rundt 30 millioner kroner årlig, det har vi ikke budsjett til, sier Reiten.

Han mener det er helt nødvendig for Stavanger kommune å få ned prosentandelen av eldre på sykehjem. Stavanger har 25 prosents sykehjemsdekning for personer over 80 år, og landet venter på en eldrebølge.

– Rådmannen har gang på gang slått fast at vi må få eldre til å bo i hjemmene lengre, alternativet er å bygge ett nytt sykehjem på Lervigs størrelse annethvert år. Det har ikke kommunen penger til, og det er det ikke helsepersonell til. Kravene fra SV og Ap er ikke framtidsrettet, sier Reiten.

Fakta: 

* 1. juli 2017 ble norske kommuner pålagt å føre ventelister for sykehjemsplass, for å skape mer forutsigbarhet for eldre og pårørende.

* De som står på venteliste oppfyller kriteriene for å få permanent plass på sykehjem.

* I Stavanger ventet i 2017 73 personer på å få permanent sykehjemsplass. 62 av dem hadde da heldøgnstjenster, mens 11 ventet hjemme.

* I Sandnes stod 15 på venteliste i 2017. 8 av dem var på korttidsplass, 7 mottok hjemmetjenester.

Nyeste fra Dagsavisen.no: